Truineer Nieuws melden?

Burgemeester stelt avondklok in voor bewoners asielcentrum

De burgemeester heeft na overleg met Fedasil en de korpschef een wel overwogen standpunt ingenomen in het belang van iedereen. De burgemeester pleit voor een sluitingsuur van het asielcentrum om 18u00. Dit zal ook voorgelegd worden in de gemeenschappelijke meeting die de burgemeesters en Fedasil hebben met de waarnemend gouverneur van Limburg vandaag.

© Stad Sint-Truiden

“Deze maatregelen hebben wij op lokaal niveau niveau genomen in heel goed overleg met de politiekorpschef, burgemeester en directeur van Fedasil Sint-Truiden”, zegt de burgemeester.

In het asielcentrum van Sint-Truiden zijn er, net zoals voor andere Truienaren, een aantal maatregelen van kracht. Deze zijn stapsgewijs gecommuniceerd en verduidelijkt. Reeds sinds maandag 16 maart zijn de politiekorpschef, de burgemeester en directeur van Fedasil Sint-Truiden in nauw overleg en hebben we actie ondernomen.

Op 16 maart ontvingen alle inwoners van de stad Sint-Truiden een brief met maatregelen. Tegelijkertijd werd deze in het asielcentrum vertaald in 12 talen. Daarnaast heeft het asielcentrum Sint-Truiden met alle mensen individueel de maatregelen besproken en toegelicht. Op die manier konden hun vragen direct beantwoord worden. In het asielcentrum worden alle voorzorgsmaatregelen rond social distancing en hygiëne zeer goed opgevolgd. Tot op heden is geen enkele van de meer dan 600 bewoners besmet met Corona, dit dankzij de strikte toepassing van de richtlijnen en de inzet van alle medewerkers van het asielcentrum van Sint-Truiden.

Het asielcentrum van Sint-Truiden is een open centrum. De asielzoekers mogen het centrum verlaten voor essentiële verplaatsingen zoals winkelen, werken of een wandeling te maken in de directe omgeving.
Sinds het van kracht gaan van de maatregel zijn er kleine overtredingen geweest en zijn er pv’s uitgeschreven. In totaal zijn er 50 pv’s opgesteld in Sint-Truiden, waar we er 6 van kunnen toewijzen aan inwoners van het asielcentrum (cijfers tem 24 maart 2020). In overleg met Fedasil Sint-Truiden hebben we onderzocht of de poort van het asielcentrum kan gesloten worden. Dat is bijzonder moeilijk omdat het terrein niet afgesloten kan worden. Zo verblijven er ook asielzoekers in de sporthal, die gelegen is vlak buiten het centrum.