Truineer Nieuws melden?

Meer snelheidscontrole, meer communicatie

Steeds meer mensen uit onze politiezone  vragen gerichte verkeerscontroles op snelheid in hun buurt. De politie gaat daar op in en zal daarover ook communiceren. Vanaf nu wekelijks.

Mensen ergeren zich vaak aan verkeerscontroles en verkeersboetes, zo lijkt het op sociale media. Maar de realiteit is anders. Veel buurten en straten vragen namelijk  extra snelheidscontroles aan. De politie neemt elke vraag serieus en gaat daar desgevallend op in. Nieuw is dat de diensten daar vanaf nu ook wekelijks zullen over communiceren. Dat schept dan meteen meer duidelijkheid in deze.