Truineer Nieuws melden?

Team Truineer wenst ‘iel Sentruin’ ene geweldige Verloare Moondag. Alaaf!

2020
© ODVC

Het is al mooi geweest. Vandaag, Verloare Moondag, wordt het nog mooier. Fiest in stad! In en vuir iel Sentruin. En vuir veul minse do bate. Ene groete merci vuir de hiere van de Orde van de Commedur en de Rood van Elf (of beter gezeid 25) is op z’n plak. Wore ze goed? Zen ze goed? En moage ze zoe votsdoen. Joaaaaaaa!!! Tot straks minse. Loot oos carnaval et beste zen van iel et land. En loot oos dovuir zoals alltèd et goeie vuirbeeld geven.  Vee hebbe dan nog wal gin erkenning van de Unesco, we zen ze och nog ne kweit gerok, en dus koene ve ze nog altèd kreige. Want ve koame op de telesevie, de groetste zender van oos provinse zonder gouverneur. Arei zur. Alaaf Orde van de Commedur, Alaaf alle verenigingen, Alaaf alle carnavalisten, Alaaf Sentruin. Ve gon ter een ferme lap op geve…. Hat oech geried.