Truineer Nieuws melden?

Rotondes zonder fantasie

Rotondes. In Sintruin hubbe ve ter och e poar. Dobei ien fatsoenlijk. Da be dee roeie duvel. Lot oos ierlijk zen. De aander trekke op ginne urregel.? Grun, da wal. Ma weinig fantasie.?? Ich, de snaat, weit zellef da ich ene uiverregse ben. Ma toch hub ich e poar vuirstelle.?Want niks doen ink stillekkes men kloe?te-n aat.

 

Het rond punt op de Diestersteenweg in Melvere? grun en iel dek onkraad. Het rondpunt op de Hasseltsesteenweg, och in Melveren, dazellefde. Zelfde cirk op de rotonde in Odinge. En on Staye, e probeirsel be ene verosselde vuilou. ?t Wit teid da ve do iets on doen, da ve oos maa opstruu?pe. Want ne toevallig ligge dei rotondes allemool op de aa invalswege van oos stad. Ze bepoale oos imago.

 

Ene kunstpi

 

De schoenste rout no sintruin is dei via de chausei d?amour naturlek. Iest koent dzje no de vitrine loere, vos vlies, tette en batse, in alle muigelijke kluire, be string, of in negligei?En as dje dan het karakteir het van ne te stoppe of ne binne te goan, dan komp dje oan dee scoene roeie duveL Aad ijzer, ma scoen. Och al het dje onder de boan koene voagele, dobei vliege is ne me muigelijk. Toch veng ich da dee Fouga op da rondpunt in Odinge had moete ston, do on Neve, omda do de Vliegveldlaan begent.? En da do op de chausei d?amour iet? aaners had moete ston: een grote plastieke poep bevuirbeeld, of ene groete kunstpi, of e zwembad in de vurrem van een vagina zoeals be dee van dei chauffages in da program de sky is de limit. Mwoe wachte ve op. Arei zur.

 

Een daaf van Herbots

Rije ve e bietje vots, dan koame ve on de rotonde van Staye. Triestig zicht. In de zoamer ziet dje hei en do wal es ene knijn sprenge. Ma? vuir de rest niks, och al stie do na ene aa verosselde vuilou. Zoe kot be Staye moet toch iet aaners muigelijk zen, iet wa be de voetbal te moake hei. Wa denkt dje van een standbield van Goethals, de toeveneir, of Gou Mangel, ?t poaterke van Hasselt? Of vuirwa gewoen gene groete bal? Of ene nogemokte Sushi? Of een daaf van Herbots?? Want dee zen daave zen iel geliefd be de Jappe. Kuis genoeg, denk ik. Mwoe wachte ve op. Arei zur.

 

Jonagold en Conf?rence

 

Verhaze ve no de uiverkant van oos stad. No Melvere. De Diesterstienweg. Wa zien ve op dei rotonde? Grun en e poar vlagge?.. En niks aaners, nu fantasie. En da kotbei de Taanbouwcoul, dei van Broeder Louis. As dee et van aat den iemal ziet, hei ter zich al vier kir umgedreid in zen graf. En moest t?er nog leve, dan zouwe ve et onder oos klitse kreige. Nochtans is da de plak om ene appel en een peer te zette, veng ich, een Jonagold en Conf?rence. ?t Moet zellefs niks? koste. Want in et park lie nog den uiverschot van dei fontein op de Groete Merrek. Ene kroan en ene remorrek en dei zen binne et oer verhaasd.

 

Crem op e huireke

 

Nog iet weider de rotonde op de Hasseltsestienweg. Wa hat dje gedocht? Och do grun, grun en nog ?s grun en iel dek onkraad. Och dovuir heb ich een vuirstel. Loot oos do een huireke be crem op zette. Want Sintruin is een cremstad. En de limone en de vica ligge kotbei. Mwoe wachte ve op. Areiz zur. Nog et volgende. Ic blef et roar venge da ze op de Expressweg gien rotondes zette. Ma intusse weit ich vuirwa. 70, 90, 70, 90?.. zelfs een kat vink dotusse? uir jung ne mee. En dus flitse ze op dei plak den inne no den aandere?t. En da bringt goed op.? Is zelfs zoe wijd gekoame dat de polisse het ne mee weite en do 70 en 90 duir mekaander slon. Och al zen dei ne van de slumste, ?t is toch weit gekoame. Dan hub ich nog liever een rotonde be grun onkraad. Arei zur.