Truineer Nieuws melden?

Lezing: Geef darmkanker geen kans op dinsdag 10 maart

Dokter Jochen Nijs (gastro-entroloog in het Sint-Trudoziekenhuis) en dokter Luc Colemont (maag- en darmspecialist en medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker) willen je daarom met hun lezing op dinsdag 10 maart in de Bogaard overtuigen van het belang van het bevolkingsonderzoek. Vanaf 18u30 zijn er ook verschillende infostanden.

Alle burgers tussen 50 en 74 jaar waarvan het twee jaar geleden is dat ze een stoelgangstaal lieten onderzoeken, krijgen van het Centrum voor Kankeropsporing om de twee jaar een uitnodigingsbrief om gratis een stoelgangtest te doen. Vroegtijdige opsporing biedt immers de beste bescherming.
In 2018 liet in Sint-Truiden 64,7% van de mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar zich preventief onderzoeken op darmkanker. Daarmee scoort onze stad iets lager dan het provinciale gemiddelde (67,3 %). Dit cijfer zou dus zeker nog moeten stijgen.
Voor meer info over het bevolkingsonderzoek kan je terecht bij het Centrum voor Kankeropsporing, 0800 60 160, info.bevolkingsonderzoek.be en www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.


Meer info

Welzijn
T 011 70 15 59