Truineer Nieuws melden?

Haringen happen…. Vanwaar deze traditie op Vette Dinsdag?

Haring Happen
© Stad Tilburg

Na Verloare Moondag is et vandaag Vette deisdag. Dan gon vee in Sentruin heringe ete. Vuir niks, in de kaffeis dei miedoen. Ma iest gon ve de Elf Latsjanen nog aatdoen. Dan pas gon ve ete. Wij vertellen u vanwaar deze traditie van het haringbijten komt.

In principe kan het haringhappen gedurende het hele jaar gedaan worden. Het is echter ook een ritueel op verschillende feestdagen. Het bekendste voorbeeld hiervan is tijdens de zogenaamde vlaggetjesdagen in Nederland, de dag dat de nieuwgevangen haring traditioneel aan land gebracht wordt. Een ander gebruik is het haringhappen na carnaval. In de katholieke traditie is aswoensdag het begin van de vastentijd. Het is een periode van soberheid, waar geen vlees wordt gegeten. Het haringhappen is overgebleven uit deze traditie, carnavalvierders blikken nog even terug op het feest van de afgelopen dagen onder het genot van haring. (Bron: Wikipedia)