Truineer Nieuws melden?

Enkele tips in verband met het nakende coronavirus

Europees parlementslid Hilde Vautmans zonet op haar facebookpagina in verband met het coronavirus: “Het coronavirus verspreidt zich. Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. Hieronder en ook op de affiche vind je nog enkele tips om je goed voor te bereiden en eventuele verspreiding te voorkomen. “

Wat kan ik doen?
Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in Europa. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.
Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:
• • Was uw handen regelmatig
• • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
• • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Waar kan ik terecht

Bent u ziek en zelf recent in China geweest of in een ander land met een groot aantal bevestigde Covid-19 gevallen of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China of in die landen geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
• Informatie voor reizigers: site van de FOD Buitenlandse Zaken
• Informatie voor zorgverleners : site van Sciensano

Hoe bereidt België zich voor

Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen.
Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden.
De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

www.info-coronavirus.be