Truineer Nieuws melden?

Aanpassen geblazen: geen lenteschoonmaak

Truienaren kunnen van 3 tot en met 21 maart gratis hun grofvuil binnenbrengen bij het containerpark. Hiermee wil het lokaal bestuur van Sint-Truiden inwoners de kans geven om hun afgedankte spullen kosteloos van de hand te doen, nu er geen grote lenteschoonmaak wordt gehouden. Dat was een bewuste en duurzame keuze.

© Fotograaf: Truineer

“We begrijpen dat de grote lenteschoonmaak voor veel mensen enorm handig was. Tegelijkertijd merkten we dat het initiatief ook wat aan zijn doel voorbijgegaan is. De hoeveelheid ingezameld afval nam almaar toe. Bovendien bleek het in 70% van de gevallen om recycleerbaar vuilnis te gaan, dat ook via de reguliere werking kan aangeboden worden. In tijden van klimaatverandering is dat niet meer te verantwoorden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

“We moeten op een milieubewustere manier met vuilnis omgaan. Dat besef bestaat er trouwens ook onder onze bevolking. Uit onze klimaatenquête, waaraan zo’n 250 inwoners hebben deelgenomen, blijkt dat ruim 80% bereid is om minder afval te produceren en beter te sorteren. We gaan in die zin ook sterker inzetten op slimme sensibilisering en preventie. Dat zal ook één van de actiepunten zijn binnen ons lokale klimaatplan”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Aan dat klimaatplan wordt momenteel hard gewerkt. Eind vorig jaar konden zowat 300 inwoners van de stad hiervoor hun inbreng geven via een online bevraging en verschillende klimaatcafés in de deelgemeenten. Over enkele weken wordt het plan voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de actiepunten een concrete invulling zullen krijgen.

Inwoners van Sint-Truiden kunnen gedurende de ganse periode van 3 tot en met 21 maart gratis hun grofvuil naar het containerpark brengen (ongeacht hoeveel keer). Wat precies grofvuil is en welke materialen recycleerbaar zijn, is terug te vinden op limburg.net/fractie/grofvuil.