Truineer Nieuws melden?

Vogels verdienen aandacht, ook bij zachte winters

Aulenteer-Natuurpunt organiseerde in Natuurhuis-Haspengouw in Gelinden een boeiende lezing over ’tuinvogels in de winter’, door ornitholoog Koen Leysen. De belangstelling was groot.

© Fotograaf: Ivo Breesch

“We leerden dat niet enkel de natuurgebieden in Vlaanderen belangrijk zijn voor het vogelbestand maar dat ruim 8% van het bewoonde grondgebied uit priv?-tuinen bestaat waarin ca. 25 soorten vogels voorkomen. Door de evolutie van het landbouw-landschap (minder teelten en doorgedreven insecten- en onkruidbestrijding) werden veel biotopen vernietigd waardoor een andere beplanting in onze tuinen en het bijvoederen in de winterperiode verantwoord zijn”, aldus Ivo Breesch.?

Meer over Koen Leysen

https://www.iedereenwetenschapper.be/researcher/koen-leysen