Truineer Nieuws melden?

Schade door maartstorm? Dossier nu indienen

De Vlaamse Regering heeft het stormweer dat Sint-Truiden, samen met 84 andere steden en gemeenten, tussen 9 en 15 maart 2019 getroffen heeft als algemene ramp erkend. Zowel particuliere inwoners als landbouwers en fruitbedrijven kunnen tot en met 31 maart 2020 hun schadedossiers indienen om aanspraak te maken op een tegemoetkoming uit het Rampenfonds.

© Fotograaf: Youtube

De terugbetaling is enkel van toepassing op schade die niet gedekt is door de woningverzekering. Die kan enkel tussenkomen voor eenvoudige risico?s ten gevolge van natuurrampen. Middelen uit het Rampenfonds zijn er voor beschadigingen die van de verzekeringsdekking uitgesloten zijn.

Het gaat hierbij onder meer om schade aan niet-binnengehaalde oogsten, vee dat buitenstaat, bodems, teelten, aanplantingen, goederen op openbaar domein, buiten geparkeerde voertuigen en goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financi?le toestand van het slachtoffer.

?De natuur heeft zich vorig jaar opnieuw meermaals van haar grilligste kant getoond. Het is een goede zaak dat het Vlaams Rampenfonds een aantal van onze getroffen inwoners voor de?maartstorm?van vorig jaar tegemoetkomt?, zegt burgemeester Veerle Heeren.?

?Dat is vooral voor onze landbouwers een opsteker. Zij komen nu in aanmerking voor een vergoeding voor schade die de rukwinden afgelopen maart op hun terreinen hebben aangericht. Het is nu heel belangrijk dat ze van deze mogelijkheid gebruikmaken en een dossier indienen bij het Vlaamse Rampenfonds?, aldus nog schepen van Landbouw Johan Mas.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het E-loket van het Vlaamse Rampenfonds op?overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dat biedt getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig is.