Truineer Nieuws melden?

Kerstmis voorbij, op naar carnaval

Kerstmis voorbij, op naar carnaval, nog altijd het grootste event in onze stad. Een evenement met een internationale, nationale en lokale geschiedenis, een evenement dat ook doorheen die hele geschiedenis is ge?volueerd en zich heeft verplaatst van de straat en het caf? naar de straat en de (parochie)zaal. Zegen of Zonde, graag uw mening, als het kan ook met foto’s als deze.

© Fotograaf: Guido Luckermans

In vele Nederlandse gemeentes en steden is het not done…. Daar is carnaval nog altijd een zaak van caf?s, kroegentochten, feesten op straat… grootse pronknachten natuurlijk niet te na gesproken. In Belgi? verplaatst het carnaval zich steeds verder richting zalen en andere eilandjes in de stad,? en zijn het feestjes geworden tussen wat je gelijkgezinden zou kunnen noemen, zonder dat er nog sprake is van ‘bevruchting naar buitenuit’. Het kan de logica zelf lijken, maar het is wel een logica waarin het woordje doodbloeden thuishoort. Is het niet op korte, dan op lange termijn. Om het met de woorden van wijlen Rudi Festraerts te zeggen dat ik in een interview destijds met hem had. “Dingen organiseren en op poten zetten is zwaar, mensen warm maken voor die dingen is nog zwaarder. Want vaak staan vooroordelen in de weg, is de drempel te groot of is de perceptie slecht. Zeker in het carnaval. Daar moet aan worden gewerkt.”?

Ja, er zijn zotskappen en verenigingen die inzetten op caf?carnaval. En ja, er zijn omgekeerd ook caf?s die opnieuw inzetten op carnaval. Waar het gebeurt, gebeurt het vaak met succes en zie je een mix van volk. Het gebeurt echter nog te weinig.

Opnieuw terug naar wijlen Rudi Festraerts, toch het voorbeeld van de oppercarnavalist, een man die ik bewonderde voor de manier waarop hij zich jaar na jaar vastbeet in het carnavalgebeuren, net zoals hij zich vastbeet? in zijn andere ‘hobby’s’: het onderwijs, de journalistiek, het Truiens dialect, de humor en de stad zelve.

Hij benadrukte dat er een weg is ingeslagen en dat het gemakkelijker is die te blijven bewandelen dan die te verlaten.? Destijds vertrouwde hij mij meermaals toe dat ‘het echte carnaval in de caf?s moet worden gevierd. Een jaar deed hij dat ook in een caf? in de Zoutstraat waar het toen vollebak was terwijl hij eigenlijk met de andere leden van de Raad van Elf in de Man?ge werd verwacht. Ja, die tijd. De verhuis naar de Man?ge stelde hij toen even een paar uurtjes uit. Om een signaal te geven. Een signaal dat echter niet werd gecapteerd….?

Terug naar de tijd van toen dus, zou de opdracht moeten luiden, minstens gedeeltelijk toch. Zoals op de foto in Caf? Op De Beek waar jong en oud samen carnaval vierden (zie foto).

PROGRAMMA

18/1 Prinsen Pronknacht Koninklijk Atheneum

16/2?****Kindercarnavalfeest – Gazo

18/2?****Ontvangst Gilde Blauw Sjuut-****Brouwerij Wilderen – Sint-Truiden

21/2?****Carnaval-Kermis, Grote Markt

22/2

-Kindercarnavalstoet/Centrum

-Faat Verklie?d Bal/Stadsfeestzaal Gazo – Sint-Truiden

23/2?****Machtsoverdracht (pui)

24/2?****Verloure Moondag (centrum)