Truineer Nieuws melden?

De Ronde Tafel steunt vzw Bindkracht

De Ronde Tafel Sint-Truiden schenkt een bedrag van 10.000 euro aan Bindkracht. Die vzw is gevestigd in Landen en levert een woon- en zorgomgeving aan mensen met een zware verstandelijke en/of fysieke beperking.

© Fotograaf: Maxime Petitjean/Ronde Tafel

Het concept van Bindkracht bestaat uit ??n huis, waar een 13-tal andersvaliden kunnen samenwonen. De bedoeling is dat de bewoners er samen oud en gelukkig kunnen worden. Ze versterken mekaar en er worden initiatieven genomen om contact en integratie met de maatschappij te bewaren, waar dat absoluut niet voor elke inwoner vanzelfsprekend is. Centraal staan solidariteit en zorgcirkels, waarbij naast een deskundige personeelsploeg eveneens het persoonlijke netwerk en vrijwilligers sterk betrokken worden.

15.000 andersvaliden zonder zorgbudget

De bezieler van het project is Nadia Quintens, die als moeder van een kind met een zware verstandelijke beperking de schrijnende nood aan oplossingen zelf heeft ervaren: ?We zien vandaag dat er in Vlaanderen 15.000 andersvaliden niet het zorgbudget krijgen waar zij recht op hebben. Dat maakt het als ouder, los van de mentale druk, echt niet gemakkelijk aangezien ze voor hun kind geen enkele opvang kunnen inkopen. Hier bij vzw Bindkracht cre?ren we een omgeving waar onze kinderen zo goed mogelijk kunnen aarden. En dat maakt het voor de ouders ook draaglijker. Maar jaarlijks moeten wij op zoek naar steun en solidariteit van verschillende personen en projecten. Voorlopig slagen we daar redelijk in op onze eigen manier en dat betekent dat we ons huis ook kunnen uitbreiden met de juiste faciliteiten. De donatie van de Ronde Tafel Sint-Truiden zal voornamelijk worden aangewend voor cruciale zorgdomotica in de uitbreiding van ons huis. De grootte van onze dank is maar moeilijk uit te drukken.?

Steun broodnodig

?Het verhaal van vzw Bindkracht is zodanig pakkend en intens. We zijn ervan overtuigd dat onze steun hier broodnodig is, en dat die ook goed zal worden besteed. De ontvangst bij vzw Bindkracht was enorm warm en oprecht. Verschillende ouders van bewoners van het huis waren aanwezig om hun persoonlijk verhaal toe te lichten. De hoop en dank in de ogen van deze mensen geeft ons de motivatie om ons blijvend in te zetten voor dergelijke lokale initiatieven?, vertelt Tom Delorge, voorzitter van de Ronde Tafel Sint-Truiden.

De overhandiging van de cheque van 10.000 euro is het resultaat van een zeer geslaagde editie van de jaarlijkse fundraiser van de Ronde Tafel Sint-Truiden. Daarbij worden opbrengsten steeds aangewend om lokale initiatieven te ondersteunen. De afgelopen editie van Champagne 4 Charity vond vorig jaar plaats op 10 november in Verivino en was dus een groot succes. Vooraf was reeds aangekondigd dat er ook een tweede goed doel zou ondersteund worden met de opbrengsten. Daarover volgt later meer.

(Bron: overname perstekst De Ronde Tafel)

#