Truineer Nieuws melden?

Zorgcampus Sint-Anna in de startblokken

Vandaag ondertekenen drie Truiense zorgpartners in Sint-Trudo de offici?le samenwerkingsovereenkomst om samen vorm te geven aan dit unieke en zeer ambitieuze pilootproject in hartje Sint-Truiden. Integro, Wiric en Sint-Trudo Ziekenhuis tekenen samenwerkingsovereenkomst voor een uniek pilootproject in onze gezondheidszorg. Daarmee zal Sint-Anna ??n van de vijf Vlaamse pilootprojecten zijn rond ?onzichtbare zorg?.

© Fotograaf: Truineer

?De doelstelling is om in het midden van de stad een warme buurt te cre?ren waar iedereen samenleeft in een hechte gemeenschap, zowel mensen met grote of kleine zorgbehoeftes, als mensen zonder zorgbehoeftes. Zo willen we levenslang wonen in die buurt mogelijk maken en verschillende vormen van zorg naadloos in elkaar laten overgaan.?, legt Dirk Vanstraelen uit, bestuurder van vzw Site Sint-Anna.

Concreet

?We gaan wooneenheden bouwen waarbinnen we een breed spectrum van zorg- en dienstverlening zullen aanbieden. Het pilootproject wil op deze manier verder gaan dan klassieke zorginstellingen, die meestal opgezet zijn voor ??n specifieke doelgroep (vb. ouderen) of voor ??n specifieke functionaliteit (vb. ziekenzorg).?

Partner Integro zal woonzorgeenheden voor personen met dementie inrichten, met een dienstverlening zoals in een woonzorgcentrum, maar dan in kleinschalige, huiselijke vorm. Kwaliteit van leven en individuele op maat benadering van elke bewoner staan hier centraal. Dit combineren ze met een aantal eenheden voor kortverblijf en ori?nterend kortverblijf. Daarnaast zal Integro ook zorgleverancier zijn voor assistentiewoningen.
?Zo voorzien we in een complementair, hedendaags en ge?ntegreerd aanbod van zorg voor een oudere populatie in een Sint-Truiden dat sneller vergrijst dan gemiddeld Vlaanderen?, aldus Roel Eerlingen, algemeen directeur Integro.

Voor mensen met een beperking voorziet zorgpartner Wiric in kleinschalige woonvormen en verschillende dagateliers (ambachtelijke bakkerij, kunstatelier,? ). ?De belangrijkste bouwstenen voor deze campus zijn voor ons inclusie, zorg voor elkaar en ontmoeting. Daarom is de samenwerking tussen deze verschillende partners een unieke opportuniteit. Wij geloven dat het geheel meer zal zijn dan de som van de delen.?, verklaart Eric Hendrix, algemeen directeur van Wiric.

De bijdrage van Sint-Trudo Ziekenhuis op deze site bestaat uit de realisatie van een lokaal dienstencentrum (LDC), een centraal ontmoetingspunt voor iedereen die op de site zelf of in de buurt leeft. Het LDC zal bijzondere aandacht hebben voor personen in een beginnende zorgsituatie, mantelzorgers, ouderen en kwetsbare personen. ?Sint-Trudo is de initiatiefnemer voor dit dienstencentrum dat de cohesie in de buurt moet bewerkstelligen, maar het is tegelijkertijd maar ??n van de vele partners die hiervoor nodig zijn. Ook het andere LDC Cicindria dat in de buurt ligt, is een belangrijke gesprekspartner, waarbij we complementair ten opzichte van elkaar moeten zijn.? Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo vult aan: ?Samenwerking met zorg- en welzijnsactoren, lokale verenigingen en de stad Sint-Truiden zijn essentieel om te komen tot een laagdrempelige instap naar zorg en ondersteuning, afgestemd op de noden van de buurtbewoners en met nadruk op preventie. Het overleg met die actoren zullen we in de komende maanden opstarten en verder intensifi?ren.?

?Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is het startschot gegeven om de bouwplannen te concretiseren.?, zegt Dirk Vanstraelen, bestuurder van vzw Sint-Anna.

Ook burgemeester Veerle Heeren is enthousiast over deze stap: ?Sint-Truiden heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op een divers woonbeleid, zodat iedere inwoner een woning op maat kan vinden. De gezinnen worden kleiner en onze bevolking is stilaan aan het vergrijzen, daar moeten we op anticiperen. Campus Sint-Anna is een uniek project dat tot stand gekomen is dankzij de uitstekende samenwerking tussen heel veel verschillende partijen wat zowel voor wooncomfort als werkgelegenheid zal zorgen.?

Hoe het begon

Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, lanceerde in 2012 samen met Vlaams Bouwmeester een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Sint-Trudo Ziekenhuis kwam in 2013 als laureaat uit de bus met het innovatieve woonzorgproject op de voormalige ziekenhuissite van campus Sint-Anna in het centrum van Sint-Truiden. Dit betekende het startschot om anders zorgpartners mee te betrekken voor de invulling en uitbouw.