Truineer Nieuws melden?

Witte Lintjes tegen sexueel geweld op vrouwen

Vanochtend voerde Vrouw & Maatschappij ? CD&V politica haar jaarlijkse witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen. Ook in Sint-Truiden daagden politiekers en vrijwilligers op om aan het station honderden lintjes en flyers uit te delen. Daar kon de Truiense voorzitster Eveline Kevers van Vrouw & Maatschappij zelfs haar nationale voorzitster Liesberth Maris een lintje geven. Wie een wit lintje draagt, toont daarmee zijn of haar steun aan de gezamenlijke strijd tegen seksueel geweld. Een item trouwens dat vandaag meer dan ooit in het nieuws is.

© Fotograaf: Truineer

“Dit jaar zetten we met onze actie de zorgcentra na seksueel geweld in de kijker. We willen de bestaande drie centra meer bekendheid geven, en daarnaast leggen we enkele concrete eisen op tafel”, vertelt de Truiens voorzitster Eveline Kevers.?

  • We willen een?structurele financieringvan de bestaande drie zorgcentra zodat hun voortbestaan verzekerd is.

  • We willen een verdere uitrol van de zorgcentra over het ganse grondgebied zodat iedereen op?maximaal ??n uur rijdentoegang heeft tot een zorgcentrum na seksueel geweld.

  • We willen dat?DNA-stalen langer dan ??n jaar kunnen bewaard?worden in de zorgcentra, zodat slachtoffers die pas later een aangifte doen ook gebruik kunnen maken van dit bewijsmateriaal.

  • In de gebieden waar er voorlopig geen zorgcentrum is, willen we een?uniformechecklistvoor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld zodat de hulp die geboden wordt minder plaatsafhankelijk is.

“We voeren deze actie omdat we willen dat ?lk slachtoffer van seksueel geweld toegang heeft tot de zorg die hij of zij verdient. In Belgi? worden gemiddeld 8.5 verkrachtingen per dag aangegeven bij de politie, waarvan de helft betrekking heeft op minderjarige slachtoffers. Daarbovenop weten we dat seksueel geweld in de meerderheid van de gevallen niet wordt aangegeven, dus het werkelijke cijfer ligt nog een pak hoger. Slachtoffers die bij een zorgcentrum terecht komen, worden er professioneel begeleid, maken meer kans op herstel, en zijn meer geneigd om aangifte te doen bij de politie. We willen dan ook dat het beleid verdergaat op deze piste zodat op termijn elk slachtoffer in Belgi? bij een zorgcentrum terecht kan.”