Truineer Nieuws melden?

Terrein Melllaerts in Bernissem wordt gesaneerd.

De terreinen van de voormalige suikerfabriek Mellaerts op Bernissem worden gesaneerd. Die blijken deels vervuild met zware metalen, zo wees een onderzoek van OVAM uit. Dat meldt HBVL.

© Fotograaf: Truineer

De saneringswerken van de historisch vervuilde percelen achter de vierkantshoeve van Bernissem zullen begin volgend jaar worden opgestart. Op die plek stond ooit de suikerfabriek Mellaerts. Die werd in 1959 gesloopt en intussen vind je er vooral akkerlanden.? Het terrein is bovendien geklasseerd als dorpsgezicht.?

Een deel van de gronden is echter vervuild? met zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), zo is gebleken uit een onderzoek van OVAM. Een deel zal nu worden afgegraven en na het aanbrengen van een textiellaag weer worden aangevuld met goede grond.