Truineer Nieuws melden?

Samenwerkingsovereenkomst tussen Asster, politie en Parket

Ondanks de schijnbaar tegengestelde doelstellingen van politie en hulpverlening zijn ze onlosmakelijk verbonden door de mensen die zij in hun dagelijkse werk ontmoeten. De politie wordt regelmatig geconfronteerd met mensen met een psychiatrische problematiek. De psychiatrie wordt dan weer geconfronteerd met een aantal fenomenen die de bijstand van politie wenselijk/noodzakelijk maken, zoals agressie, het plegen van strafbare feiten, enz.

© Fotograaf: JCR

?Politiemensen en medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg functioneren vaak dicht bij elkaar en kennen een hoge mate van overlap tussen doelgroepen. Op lokaal niveau ontmoeten politie en geestelijke gezondheidszorg elkaar regelmatig vanuit hun eigen functie, denk maar aan gedwongen opnames, verdwijningen, agressie, ? . Dit brengt een groot aantal uitdagingen met zich mee zowel voor de geestelijke gezondheidszorg als voor de politie. Een optimale samenwerking tussen beide actoren is enkel mogelijk als men elkaars werkwereld leert kennen en samen naar oplossingen op zoek gaat.?, zegt korpschef Steve Provost. Dit protocol heeft als doelstelling afspraken vast te leggen omtrent een aantal thema?s om de samenwerking tussen de partijen te stroomlijnen en uiteindelijk te komen tot een betere bejegening en begeleiding van pati?nten.