Truineer Nieuws melden?

Protestantse klokken luiden nu over Rumsdorp

Deze week nam de Protestantse Kerk van Landen haar nieuwe bestemming in gebruik, de voormalige Sint-Gilliskapel van Rumsdorp. De geklasseerde kerk opent na bijna twee jaar opnieuw haar deuren, zij het door protestanten. ?We zijn dankbaar dat we hier onze samenkomsten kunnen organiseren?, vertelt dominee Eric Corthauts.

© Fotograaf: Truineer

De Sint-Gilliskapel, die in 2010 nog gerestaureerd werd, sloot in januari 2018 de deuren. . Voor de buurtbewoners was dat geen aangename ervaring. ?Bij de opmaak van het Kerkenbeleidsplan moest er gesnoeid worden in het aantal kerken voor liturgische diensten. De Sint-Gilliskapel was een van de kerkkapellen waarvoor een herbestemming moest uitgewerkt worden. Dit heeft een hele schokgolf teweeggebracht. Vele inwoners van Rumsdorp vreesden dat hun geliefde kerk voor altijd zou dichtgaan. ?Jullie gaan onze kerk toch niet verkopen aan de eerste de beste?, vroegen ze. wij begrepen deze bezorgdheid en we zijn dan ook heel blij dat het zover niet gekomen is. De kerkkapel blijft open als gebeds- en studiehuis. En dat is een geruststelling voor heel wat mensen. We zijn tevreden dat mensen van Rumsdorp hier in hun vertrouwde kerk kunnen blijven binnenlopen. En zij mogen zich welkom weten door de Protestantse gemeenschap van Landen?, horen we bij het stadsbestuur van Landen.

Allemaal christen!
“Over het algemeen wordt er binnen de eigen kerkgemeente goed gereageerd. Ook de betrokken inwoners van Rumsdorp, die het moeilijk hadden met de sluiting in 2018, kunnen zich wel vinden in de nieuwe bestemming van ?hun? kerk”, aldus dominee Eric?Corthauts en hij besluit: ?We zijn een open geloofsgemeenschap, een open huis. Iedereen is hier welkom. We hebben bijvoorbeeld maandelijks een oecumenische samenkomst m?t ook katholieken. Na de dienst op zondag is er steevast koffie en een koekje. Dan kletsen we gezellig bij. Nieuwkomers voelen zich bij ons snel thuis. Ook de mensen van Rumsdorp zelf zijn meer dan welkom. Uiteindelijk zijn we toch allemaal christen.?