Truineer Nieuws melden?

Overstromingsgebied aan Genovevakapel

Op de Galgendriesbeek werd door de Watering van Sint-Truiden een overstromingszone aangelegd. Die werd onlangs in gebruik genomen.

© Fotograaf: Truineer

De Galgendries in Zepperen is het hoogste punt van het dorp op de Honsberg, waar indertijd misdadigers werden opgehangen. Zepperen had in de middeleeuwen trouwens een eigen bestuur en een eigen schepenbank om recht te spreken, zonder dat de graaf van Loon, de prinsbisschop van Luik of de abt van de abdij van Sint-Truiden zich daarin mochten mengen. Van op die Galgendries loopt er een beek, stroomafwaarts zoals water meestal loopt, en die zorgt voor nogal wat wateroverlast in de lagergelegen gebieden. Daaraan is nu gewerkt.
Door middel van een stuwput wordt het water tijdelijk in het wachtbekken opgevangen om daarna langzaam weer doorgelaten te worden. Onder de weg, ter hoogte van de Genovevakapel en de Genovevabron, kwam er een nieuwe overwelving en ook de weg werd iets verlaagd zodat het water makkelijker naar de buffer geleid wordt.
De werken werden uitgevoerd in opdracht van de Watering van Sint-Truiden, met de financi?le steun van de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid.