Truineer Nieuws melden?

Meer schade aan fruit door halsbandparkiet

Deze zomer werd op verschillende fruitbedrijven schade geconstateerd veroorzaakt door de halsbandparkiet. Vergeleken met de laatste rapportage uit 2014 is het aantal bedrijven met schade toegenomen met meer dan 50% naar 17 bedrijven.

© Fotograaf: Truineer

Uit een enqu?te onder fruittelers bleek dat 17 telers schade hadden aan hun fruit, met name appels en peren, maar ook pruim en kers. Dit is een toename ten opzichte van een eerdere enqu?te in 2014 toen 11 telers schade hadden. De hoogste schade wordt geschat op ruim ?10.000 bij een biologische fruitteler. De populatie van de halsbandparkiet heeft de laatste decennia een spectaculaire groei doorgemaakt. Tussen 2005 en 2015 is de populatie meer dan verdubbeld.
Geen beschermde status
De halsbandparkiet is een exoot, waardoor deze een onbeschermde status heeft. Het is echter geen invasieve exoot, wat betekent dat de urgentie om vanuit de overheid maatregelen tegen te nemen minder groot is. Het weren en verjagen van de halsbandparkiet is toegestaan. Er zijn diverse weringsmogelijkheden, waaronder akoestische en visuele methoden. De effectiviteit hiervan lijkt echter gering. Het doden van de parkieten met het geweer is niet toegestaan.
Behoefte aan effectieve weringsmethoden
Het risico bestaat dat de schade verder zal toenemen de komende jaren. Monitoring van de schade is gewenst, bijvoorbeeld door het melden van schade door telers bij de telersvereniging. Ook is er behoefte aan het ontwikkelen van effectieve weringsmethoden. Verder zouden fruitregio?s als Haspengouw en Hageland, waar de halsbandparkiet schade veroorzaakt, kunnen kijken of de mogelijkheden tot het verminderen van de schade en bestrijden van de halsbandparkiet kunnen worden uitgebreid.