Truineer Nieuws melden?

Inwoners van Borgloon zoeken mee naar invulling

Het Loonse Brigittijnenklooster – in de volksmond bekend als Klooster Nieuwland – wordt uitgebouwd tot een gezinscampus. Concrete plannen zijn er nog niet, maar de inwoners mochten samen met architectuurstudenten wel al idee?n uitwerken.

© Fotograaf: JCR

Voor de herbestemming van het klooster kiest de stad voor een participatietraject. Studenten Architectuur van de UCLL trokken hiervoor al naar de inwoners tijdens participatieavonden. ?We waren aangenaam verrast over de openheid en de vele idee?n van de bewoners?, zegt student Jasper Goris. Met deze idee?n gingen de architectuurstudenten aan de slag.
Zo werkte een groep rond het idee om op het gelijkvloers ambachten een plaats te geven en op de eerste verdieping begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een beperking. De ambachten bieden leer- en werkmogelijkheden voor de bewoners van het project en de producten worden ook in het klooster verkocht. Een ander ontwerp toont een bibliotheek verspreid doorheen het hele klooster. Verder zijn er verschillende workshop- en vergaderlokalen voor verenigingen, is er ruimte voor lezingen of vieringen, een gezellige lunchroom met streekproducten, twee mooie tuinen en een grote open ruimte voor tentoonstellingen. Er kunnen ook verschillende kleinere tentoonstellingen plaatsvinden in de kloostergangen. Wat de kapel betreft, kozen sommige groepen ervoor deze te behouden om mensen de ruimte te geven om even stil te staan bij het leven. Daarnaast zijn er ontwerpen voor co-housing, een brouwerij met een aansluitend caf? alsook een winkel en een kunstacademie. Of er zou een internaat kunnen komen omdat er nogal wat scholen in de buurt zijn, en verder een dorpsrestaurant en een leescaf?.
De stad zelf ziet in de herbestemming van de kloostersite een opportuniteit om de woonkwaliteit in de stad te verhogen en de culturele identiteit van Loon in de verf te zetten. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomit? voor de gunning van de opdracht.
Wellicht een stichtend voorbeeld hoe het ook kan in Sint-Truiden.