Truineer Nieuws melden?

Info over huisvesting van seizoenarbeiders

Wat moet je weten over de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders? Kom naar de infoavond op 2 december

© Fotograaf: Truineer

Voor de fruitpluk wordt vaak beroep gedaan op buitenlandse seizoenarbeiders die hier gedurende enkele maanden komen werken. Verspreid over heel het jaar worden ongeveer 10.000 buitenlandse werkkrachten in Zuid-Limburg tewerk gesteld in de fruitsector. Zij verblijven hier in tijdelijke logies, vaak via hun werkgever. Tijdens de plukperiode worden in de gemeenten waarmee Stebo samenwerkt in Haspengouw meer dan 5.000 seizoenarbeiders gehuisvest in ongeveer 350 gekende verblijfsadressen.

Vanuit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond wonen in Zuid-Limburg organiseert Stebo vzw samen met de gemeenten in het werkingsgebied een informatie- en sensibiliseringsmoment voor de fruittelers. Tijdens deze avond worden de actuele kwaliteitsnormen voor de huisvesting van seizoenarbeiders toegelicht. Ook de mogelijkheid van technisch advies door ??n van de architecten van Stebo vzw en eventuele premies of tegemoetkomingen komen aan bod. Tegelijkertijd wordt geluisterd naar de verzuchtingen of obstakels die de fruittelers ervaren rond de huisvesting van hun tijdelijke arbeidskrachten.

Deze infoavond vindt plaats op maandag 2 december om 19u30 in zaal ?de Foyer? in het Cultureel Centrum van Kortessem, Kerkplein 14.