Truineer Nieuws melden?

#helpzegroeien op de stoep

Heel wat Truienaars vonden deze ochtend de slogan #helpzegroeien op hun stoep. Deze nacht werden die slogans aangebracht door een ploeg van De Egeltjes.
Die vzw werkt v??r inclusie en tegen kinderarmoede in Sint-Truiden.

© Fotograaf: Truineer

??Concreet doen we dat met kinderopvang voor peuters en kleuters met stekeltjes.? Het gaat om kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben?, legt oprichtster Jasmien Pulings uit. ?Daarnaast werken we ook samen met Onder Ons en In-Z aan spel- en ontmoetingsmomenten voor gezinnen met jonge kinderen?.
De Egeltjes helpt kinderen groeien, maar wil zelf ook groeien. Met de campagne #helpzegroeien vragen ze de Truienaars om daar mee hun schouders onder te zetten. ?Volgend jaar verhuizen we naar ons nieuwe nest, de pastorij van Sint-Pieter, een prachtig historisch gebouw in de kern van de buurt. Daar kan de VZW 22 kinderopvangplaatsen realiseren, de helft meer als op onze huidige plek?, aldus Jasmien.? Om de pastorij te verbouwen zijn De Egeltjes op zoek naar bijkomende middelen.
Steunen kan door een storting op de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.? Die giften zijn fiscaal aftrekbaar (zie info hieronder).? ?We doen ook dit jaar weer mee aan de warmste week.? Het is echt hartverwarmend hoeveel mensen, bedrijven of scholen zich mee achter onze missie zetten?, vertelt Jasmien.? ?Maar naast fondsen zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers, zowel om met de kinderen te spelen of activiteiten te organiseren als om te helpen in de verbouwing.?
En voor wie zich zorgen maakt over de graffiti: het is krijtverf die na een tweetal weken weer vanzelf verdwijnt.?Alle info is te vinden op www.egeltjes.be of op de facebookpagina van De Egeltjes.
Over de projectrekening van De Egeltjes:
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project.? De giften vanaf 40? per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
Storten kan op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404, BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3065/00022 (opgepast: gestructureerde mededeling).