Truineer Nieuws melden?

Hasp-O Stadsrand redt grote inheemse tijm

Projectmedewerkers Bos & Biodiversiteit van vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland en het pedagogisch team afdeling tuinbouw van Hasp-O Stadsrand slaan de handen in elkaar om de ondergang van de inheemse wilde tijm tegen te gaan voor het definitief te laat is.

© Fotograaf: Stefan Beukelaers

De natuur in Vlaanderen is een onlosmakelijk deel van een groter geheel. Heel wat offici?le instanties ijveren al jaar voor betere bossen en natuur. Zo werkt Vlaanderen mee aan het behoud en bescherming van de Europees te beschermen soorten. Natuurlijk dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de bescherming van de typische Vlaamse soorten die niet altijd in het Europees kader gevat zijn. Goede beheerplannen zijn noodzakelijk om biodiversiteit alle kansen te geven. Onze representatieve planten en dieren moeten volop kansen krijgen en indien nodig extra beschermd worden.
Inheemse wilde tijm bijna uitgestorven
Tijm is zo?n typerend plantje, dat dringend de nodige aandacht verdient. Niet de commerci?le soort, die afkomstig is van de streken rond de Middellandse Zee, maar onze inheemse wilde tijm. Grote tijm, Thymus Pulegioides, is een wilde tijmsoort die vroeger veel voorkwam in Vlaanderen. Tijm, het groenblijvende half-heestertje, heeft naast zijn verdienstelijkheid in heel wat keukenrecepten, ook een niet te versmaden geneeskrachtige werking. Dit goedkope en gemakkelijke plantje heeft zijn nut reeds eeuwen geleden bewezen. De Egyptenaren gebruikten tijm om hun geliefde overledenen te balsemen, terwijl de Romeinen dit uniek plantje wisten te waarderen in hun rijkelijke keuken, alsook in hun huisapotheek. Zelfs in de middeleeuwen naaiden de edelvrouwen takjes tijm op de kledij van de ridders om hun sterkte en kracht te geven.
In vervlogen tijden heeft grote tijm goed gedijt in onze contreien. Het kwam namelijk veel voor op zon beschenen, voedselarme plaatsen. Het beheer van de bermen is echter veranderd en er ontstond een algemene verrijking door veelvuldig gebruik van meststoffen in ons leefmilieu. Dit heeft ervoor gezorgd dat het plantje zo goed als verdwenen is. Ook de populariteit van de wilde tijm is spoorloos geraakt omdat mensen het niet meer zo goed kennen.
Reddingspoging eerste fase
Dhr. N. Thys en dhr. B. Vandebosch, zijn als projectmedewerkers voor bos en biodiversiteit actief voor de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. Deze erkende vzw is gekaderd in het Vlaams natuurdecreet en werkt samen met de steun van verschillende overheden.
Zij hebben een tijmwerkgroep opgericht die de allerlaatste vindplaatsen van de Grote Tijm in Vlaanderen opspoort en deze tracht te beschermen.
In een eerste instantie werd er op zoek gegaan naar een partner die vakkundige ondersteuning kan bieden. Zo ontstond er een intense samenwerking met de vakleerkrachten van de afdeling tuinbouw in Hasp-O Stadsrand te Sint-Truiden. Het schoolteam heeft binnen de aangeboden opleidingen heel wat know-how in huis inzake wetenschappen, plant, dier en milieu en zijn dan ook een ideale partner.
De voorbije maanden hebben de leerlingen de verkregen takjes van de Grote Tijm gestekt. Deze worden nu opgekweekt tot kleine nieuwe plantjes. Met heel veel zorg en aandacht hopen zij deze fragiele plantjes te laten uitgroeien tot sterke jonge planten.
De plantjes werden netjes gesorteerd en gelabeld volgens de 9 bronlocaties in Vlaanderen.
Tweede fase
In een volgende fase zal de nieuwe grote tijm in de volgende herfst worden uitgeplant op de oorspronkelijke bronlocatie om de wegkwijnende populaties te versterken. Daarna zullen ze het proces herhalen.
De associatie van leerlingen, leerkrachten en de projectmedewerkers hopen samen op een succes en zo de Hagelandse wilde tijm van de ondergang te redden. Gelijktijdig dromen ze ook op termijn dit uniek project te kunnen uitbreiden naar andere bedreigde plantensoorten.
Voor de leerlingen is dit buitengewoon milieuproject van onschatbare waarde binnen hun pedagogische opleiding. In Hasp-O Stadsrand zijn ze in ieder geval heel fier dat deze nieuwe jonge generatie haar schouders zet onder deze onderneming.