Truineer Nieuws melden?

E?n Gecoro voor vijf gemeenten

Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen gaan een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening oprichten. Deze iGecoro gaat de vijf gemeenten adviseren voor uitvoeringsplannen en vergunningen

© Fotograaf: Truineer

Een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan of uitvoeringsplannen. Ze geeft ook advies over stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften en vergunningsaanvragen. Sinds dit jaar moeten ook gemeenten met minder dan 10.000 inwoners een Gecoro hebben, maar ze kunnen dat ook samen met andere gemeenten organiseren. Samenwerking verlaagt de werklast voor de kleine gemeenten en houdt hun bestuurskracht toch op peil. In Vlaanderen is er tot nu toe een handvol iGecoro?s opgericht.
Kwaliteitskamer
Gingelom zal instaan voor de praktische kant van de nieuwe intergemeentelijke samenwerking in Zuid-Limburg. Zij richten het secretariaat in en krijgen van elke deelnemende gemeente een vergoeding van 2.000 euro per jaar. Het beheerscomit? wordt politiek samengesteld en bestaat uit ??n afgevaardigde per gemeente. Voorlopig is het de bedoeling alleen een iGecoro uit te bouwen. Op termijn wordt ook gedacht aan het oprichten van een kwaliteitskamer en het gezamenlijk organiseren van handhaving. Een kwaliteitskamer is een groep van experten die de gemeenten adviseert bij belangrijke ingrepen in de ruimtelijke ordening.
Onbetaalbaar
De iGecoro is dus een opstapje naar meer samenwerking, maar de betrokken burgemeesters zien het niet uitmonden in een fusie. ?Daarvoor is het water voor velen nog veel te diep op dit moment?, zegt burgemeester Eric Awouters (Open Vld-Stroop) van Borgloon. ?Zolang er geen nieuwe fusies komen, moeten we als kleine gemeente voor bepaalde diensten een overhead organiseren.?