Truineer Nieuws melden?

Bestuur vraagt inwoners om na te denken over klimaat

Op 12, 14, 26 en 27 november en op 3 en 4 december organiseert Sint-Truiden zes klimaatcaf?s op verschillende locaties in het centrum en de deelgemeentes. Met dit participatieproject geeft de stad haar inwoners inspraak in het klimaatactieplan dat eind dit jaar zal worden afgerond.

© Fotograaf: Truineer

Sint-Truiden ondertekende vorig jaar een vernieuwd Europees Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee engageert de stad zich om de CO2-emissie op haar grondgebied tegen 2030 met 40% terug te dringen. Een heldere ambitie, die ook is opgenomen in het bestuursakkoord.

Concrete acties
Het stadsbestuur stelt hiervoor momenteel een duidelijk klimaatplan op met concrete acties om de energiedoelstellingen effectief in de praktijk te brengen. Eind dit jaar moet het plan rond zijn, maar voor het zover is zal de stad ook haar inwoners vragen om hieraan mee te werken.

?Hiervoor organiseren we deze en volgende maand zes klimaatcaf?s in ons centrum en onze kerkdorpen. Hierbij denken we samen met de Truienaren na over welke maatregelen we rond specifieke thema?s kunnen nemen om iets te doen aan de klimaatverandering. Met een drankje bij de hand houden we het luchtig en gemoedelijk?, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Klimaatenqu?te
Op de inspraakmomenten kunnen inwoners onder meer aangeven hoe ze denken dat huishoudens klimaatvriendelijk kunnen worden, hoe de duurzame mobiliteit van de toekomst eruit ziet, wat de landbouwsector moet doen voor ons leefmilieu en welke rol de industrie kan spelen in de realisatie van de klimaatdoelen. Elk klimaatcaf? duurt ongeveer twee uurtjes, inclusief ontvangst en napraten.

?We hopen de Truienaren massaal te begroeten op de klimaatcaf?s. Dit is hun kans om eigenhandig mee te werken aan een leefbare toekomst van hun stad. Dat is enorm belangrijk. Voor wie niet langs kan komen op een caf?, hebben we daarom ook een klimaatenqu?te opgesteld. We willen echt dat alle inwoners hun inbreng geven?, besluit schepen van Duurzaamheid en Energie Ingrid Kempeneers.

Praktisch
De klimaatcaf?s vinden plaats op:
??dinsdag 12 november van 19u tot 21u in caf? ?t Elfde Gebod (Sint-Genovevaplein 15, Zepperen);
??donderdag 14 november van 19u tot 21u in caf? Bink (Naamsesteenweg 469, Kerkom);
??dinsdag 26 november van 19u tot 21u in caf? De Kring (Leeuwerweg 107, Wilderen);
??woensdag 27 november van 19u tot 21u in caf? Bij Voetje (Helshovenstraat 9, Groot-Gelmen);
??dinsdag 3 december van 19u tot 21u in caf? De Drie Gezusters (Brustem-Dorp 78, Brustem);
??woensdag 4 december van 19u tot 21u in caf? Burn-Out (Gorsemweg 168, Nieuw Sint-Truiden).
Meer info over de klimaatcaf?s staat gebundeld op www.sint-truiden.be/klimaatplan. Daar kunnen ge?nteresseerden ook de klimaatenqu?te invullen. Dat duurt amper vijf minuutjes.