Truineer Nieuws melden?

60.000 Vlaamse steun voor stationsomgeving

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft zopas 60.000 euro toegekend aan Sint-Truiden. Met deze ondersteuning kan de stad een studie laten uitvoeren voor de verdere herwaardering van haar stationsomgeving.

© Fotograaf: Truineer

Sint-Truiden heeft al stevig ge?nvesteerd in de opwaardering van haar stationskwartier. De herinrichting van de aangrenzende Stationsstraat en Gazometerstraat en de realisatie van de Gazo – een moderne voorzieningencampus langs het station – hebben de omgeving een nieuw elan gegeven.

?Deze legislatuur gaat het stadsbestuur verder met de transformatie van de stationsbuurt. Voor de concrete uitwerking van de plannen gaat de stad constructief samenwerken met verschillende betrokken partners, waaronder private ontwikkelaars voor de bijkomende woonprojecten en het schoolbestuur van de nieuwe middelbare school voor 1.200 leerlingen achter het station.

Brede visie

?Hiervoor gaan we in eerste instantie onderzoeken hoe we via een tunnel de voorkant met de achterzijde van het station kunnen verbinden. We zijn ontzettend blij dat we de jury hebben kunnen overtuigen van deze investering die broodnodig is voor de verdere ontsluiting van onze stationsbuurt?, zegt burgemeester Veerle Heeren.

?Bedoeling is uiteindelijk om de voorziene en potenti?le functies verder tot ontwikkeling te laten komen en de stationsbuurt vanuit een brede visie om te vormen tot een nieuw, aantrekkelijk stadsdeel. De steun van de Vlaamse regering geeft ons hierin extra mogelijkheden?, verduidelijkt schepen van Stadsontwikkeling Jelle Engelbosch.

Potentieel
?Voor de financiering van de studie halen we namelijk 60.000 euro binnen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. We zijn heel blij dat de minister ons toekomstproject betoelaagt. Dat helpt ons om de hele buurt op te waarderen en van de stationsomgeving een veiligere, mooiere en aangenamere plek te maken?, vertelt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans.

?We willen lokale besturen helpen om kwaliteitsvolle en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Stationsomgevingen zijn typische buurten die de voorbije jaren wat aan hun lot zijn overgelaten, maar die tegelijk heel veel potentieel bevatten om hen beter aansluiting te doen vinden bij de stad?, besluit Vlaams minister van Binnenland Bestuur Bart Somers.