Truineer Nieuws melden?

Wacht voor sportletsels zet nu ook in op preventie

Het wachtnummer voor sportletsels van het Sint-Trudo Ziekenhuis, bestaat binnenkort twee jaar. Om kennis en ervaring te delen, vindt volgende zaterdag een symposium plaats. ?We zetten nu ook steeds meer in op preventie en begeleiding van clubs.?

© Fotograaf: Sven Dillen

Sportho Clinic werd eind 2017 opgericht door een groep van orthopedisch chirurgen en sportartsen gelieerd aan het Sint-Trudo Ziekenhuis, onder leiding van orthopedisch chirurg Peter Bollars. ?Het initiatief ontstond vanuit mijn eigen ervaring als profvoetballer. Ik was altijd gefascineerd door sportblessures en ben daarom orthopedie gaan studeren.?
Met Sportho Clinic willen Bollars en zijn team vooral snel hulp kunnen bieden bij acute sportblessures, ook buiten de kantooruren en in het weekend. ?Voorheen moesten sporters vaak enkele weken wachten op een scan, om daarna pas bij een specialist terecht te kunnen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis zet nu steeds meer in op ambulante zorg voor sporters, waardoor we onder meer snelle scans kunnen maken en waar nodig een chirurgische ingreep kunnen doen.?
Bollars is hoofd van het medische team van voetbalploeg STVV. ?Maar we willen ook andere clubs en amateursporters snel kunnen helpen. We zijn er ook niet alleen voor voetballers, maar voor alle sporten. Zo ben ik ook het aanspreekpunt voor de dameshandbalclub in Sint-Truiden. Op die manier kan Sportho Clinic in de praktijk voor heel wat clubs een soort clubarts worden. We proberen daarbij ook zo veel mogelijk samen te werken met huisartsen en sportartsen in de omgeving?, aldus dokter Bollars
Het initiatief wil naast het noodnummer ook steeds meer inzetten op preventie en begeleiding van sportclubs. ?We willen samen met de clubs blessures vermijden en helpen bij een goede voorbereiding op een nieuw seizoen. We geven bijvoorbeeld ook advies over voeding, doen cardioscreenings en zetten in op teamgeest. We laten jonge spelers met dezelfde blessures bijvoorbeeld ook in groep revalideren.?
Omdat Sportho Clinic een succes is, wil het team zijn kennis en kunde nu delen met een symposium op Stayen zaterdag. ?Het symposium dit jaar is vooral gericht op voetbal. Er komen enkele specialisten spreken, zoals artsen, een revalidatietrainer, een performance coach, de kinesist van STVV en een radioloog. Zij delen hun ervaringen. ?We willen met ons initiatief een voortrekkersrol spelen. Niet alleen in het behandelen van sportblessures, maar ook in de preventie ervan. Op het symposium zijn kinesitherapeuten, artsen, trainers en jeugdtrainers uit heel Limburg uitgenodigd. Op dit moment zijn er al meer dan 200 inschrijvingen. Volgend jaar willen we ook een symposium voor indoorsporten organiseren”, aldus dokter Bollars
Sportho Clinic kan bereikt worden op het nummer 011 33 42 86