Truineer Nieuws melden?

Voert sp.a oppositie via de socialistische vakbond?

De overgang van het zwembad in priv?handen kan voor de werknemers een financieel verlies betekenen en zelfs hun vakantiedagen schieten erbij in. Dat berekende het de socialistische vakbond ACOD. Schepen Jurgen Reniers weerlegde deze beweringen op de gemeenteraad van maandag.

© Fotograaf: Truineer

Regelmatig is er wel een instantie die olie op het vuur van het zwembad komt gooien: bij de overname van het stedelijk zwembad door de private beheerder Lago zouden de personeelsleden er geld en verlofdagen bij inschieten. Normaal gezien kunnen de personeelsleden mee de overstap maken, maar of ze dat aan dezelfde voorwaarden kunnen, trekt het ACOD in twijfel.
Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag rakelde raadslid Gert Stas (sp.a), ge?nspireerd door het ACOD, die discussie nog even op. Hij wilde van sportschepen Jurgen Reniers (CD&V) weten hoe het zat met de toekomst van het zwembadpersoneel, nu het nieuw te bouwen zwembad uitgebaat zal worden door een private partner. Een vraag die al talloze keren gesteld werd en waarop het antwoord steevast hetzelfde is.
Volgens sportschepen Reniers zou voor het zwembadpersoneel alles in kannen en kruiken komen. ?We zitten in de laatste besprekingen met Lago en de vakbonden?, klonk het. ?En dit in een constructieve sfeer. We zullen het huidige personeel maximaal kansen bieden om de overstap te maken naar het nieuwe zwembad.?
?De verschillende loonvoorwaarden werden reeds nader onderzocht en op elkaar afgestemd?, klinkt het bij Lago. ?Tijdens gesprekken met de personeelsleden hebben we hen een intentieverklaring voorgelegd waarin gelijkwaardige loonvoorwaarden worden bevestigd.?
Maar het ACOD houdt de vlam in de discussie en maakt zich grote zorgen, weliswaar met politieke argumenten. Van de andere vakbonden horen we echter geen kik. Of zou het kunnen dat de komende syndicale verkiezingen die in het voorjaar van 2020 georganiseerd worden tot een zekere profileringsdrang leiden en voert het ACOD syndicale propaganda via de politiek?