Truineer Nieuws melden?

Veroordeling is niet genoeg, Europa moet actiever worden

Vandaag heeft het Europees Parlement in Straatsburg een resolutie aangenomen waarin het de Turkse militaire operatie ten strengste veroordeelt en Turkije oproept het geweld permanent stop te zetten. De Europese Parlementsleden willen dat de EU een dialoog opzet met Erdogan en dat er een streng en alomvattend Europees antwoord komt op de crisis. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) verwelkomt de veroordeling van het Europees Parlement en de vraag tot actie.

© Fotograaf: Truineer

Met het akkoord tussen Rusland en Turkije over de bufferzone in Noordoost-Syri? lijkt de rol van Europa in het conflict nu volledig onbestaande. Voor Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), tevens co?rdinator buitenlands beleid voor de Renew Europe fractie, is het duidelijk dat Europa vanaf nu het heft in eigen handen moet nemen: “Buiten een voorstel voor een internationale vredesmacht van de Duitse Minister van Defensie, die intussen reeds door Rusland is afgeschoten, is Europa volledig afwezig in dit conflict omdat het geen echt Gemeenschappelijk Buitenlands ?en Veiligheidsbeleid heeft. Vanaf het begin kijkt Europa werkloos toe terwijl het wel Europa is die de gevolgen van het conflict ondervindt. Europa zou ondertussen geleerd moeten hebben dat andere grootmachten de Europese belangen niet zullen verdedigen en dat sommige bondgenootschappen lang niet meer zo robuust zijn als ze vroeger waren. Europa moet meer verantwoordelijkheid opnemen voor haar eigen veiligheid in plaats van deze uit te besteden aan Trump of Erdogan. Met andere woorden, het is hoog tijd dat Europa strategisch autonoom wordt. De uitdaging bestaat er nu in om te leren uit onze fouten en die initiatieven en wetten goed te keuren die dit mogelijk maken. Dan denk ik aan een afschaffing van unanimiteit in de Raad inzake buitenlandbeleid, een sterke Europese defensie-unie en een eigen Europees asiel ?en migratiebeleid.”

“Ik ben tevreden met de strenge veroordeling van dit huis maar onze actie ten aanzien van de regio mag hier niet stoppen. Europa moet sancties aannemen t.a.v. Turkije en tegelijkertijd een dialoog met Turkije opzetten zodat er een stabiele politieke oplossing gevonden kan worden voor het conflict, een oplossing waarin alle betrokken actoren zich kunnen vinden. Daarnaast moet ook de strijd tegen IS verder worden gezet en moet er een duurzame oplossing komen voor de Europese IS-strijders die gevangen zitten in de regio. Ook dit probleem schuiven we nu op de lange baan. De meer dan 700 Europese kinderen in IS-gebied moeten een nieuwe toekomst kunnen krijgen bij ons. En we moeten zeker ook solidair blijven t.a.v. de buurlanden van Syri?, die enorme inspanningen leveren inzake de opvang van vluchtelingen, alsook t.a.v. de Koerden” besluit Vautmans.