Truineer Nieuws melden?

Triamant biedt nu ook plaats voor mensen met NAH

Triamant Haspengouw in Velm, een intergenerationele woonvorm voor zowel kerngezonde als zorgbehoevende mensen, breidt haar zorgmogelijkheden uit. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naaste(n) kunnen er terecht voor begeleiding en lotgenotencontact, alsook voor een tijdelijke of blijvende woonoplossing.

© Fotograaf: Truineer

In deze groene omgeving met flats, gezinswoningen, wandelpark, hotel-brasserie en buurtwinkel, maken zij deel uit van een hechte gemeenschap. Een multidisciplinair team is de klok rond beschikbaar. Door het ge?ntegreerde aanbod ervaren NAH-pati?nten geborgenheid, veiligheid en meer levenskwaliteit.
Een niet-aangeboren hersenletsel (of NAH) overkomt meer mensen dan we denken. Alleen al in Belgi? zouden er meer dan 300.000 mensen met NAH zijn. In Vlaanderen komen er jaarlijks ongeveer 50.000 nieuwe pati?nten bij, waarvan er zo?n 15.000 aanzienlijke blijvende beperkingen overhouden.
Zichtbare en onzichtbare gevolgen
Wanneer je een hersenletsel oploopt, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, een klap op je hoofd, een hersenbloeding of een tumor, verandert er heel wat in je leven. Lichamelijke veranderingen, zoals halfzijdige verlamming, co?rdinatie- en spraakproblemen, zijn vaak zichtbaar. Minder bekend zijn de onzichtbare gevolgen, zoals vermoeidheid, overprikkeling, geheugen- en aandachtsproblemen en veranderingen in karakter en gedrag. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) krijgen dan ook vaak te maken met onbegrip van hun omgeving. En dit geldt niet alleen voor de getroffenen, maar ook voor zijn of haar naasten.
Wat het extra lastig maakt, is dat niet ??n hersenletsel gelijk is aan het andere. Bij elke getroffene hoort een eigen verhaal. Wel zijn er veel gemeenschappelijke elementen, zoals vaak het verlies van werk, het verlies van je sociaal gewaardeerde rol in de samenleving, veranderingen in sociale contacten en relaties, het gemis van een zinvolle invulling van je leven en een (sterk) verminderd zelfvertrouwen.
Een uniek leefconcept
Op die veelzijdige problematiek biedt Triamant een uniek antwoord: een inclusieve, ?gewone? buurt voor jong en oud, waar iedereen erbij hoort en alles voorzien is om aangenaam te leven. Naast gespecialiseerde zorg op maat, zijn sociale interactie en het (opnieuw) vinden van een doel in je leven speerpunten in de werking.
?Ertoe doen, zelf doen en meedoen. Het is onze bewoners zo gegund. Zelfstandig zijn, erbij horen en elke dag een goede reden hebben om op te staan zijn immers zo belangrijk in een mensenleven. Dat zou niet mogen stoppen wanneer je geconfronteerd wordt met een ziekte, aandoening of beperking. Bij Triamant maak je deel uit van de community met je kwaliteiten ?n je beperkingen. Professionals ondersteunen je daarin, maar ook je zorgzame buren. Dat zit hier ingebakken?, zegt Heidi Werckx, zonemanager Triamant Haspengouw.
Zorg en begeleiding
Triamant maakt zich nu dus sterk om ook mensen met NAH te ondersteunen in het behouden of bevorderen van hun levenskwaliteit. Intellectuele stimulatie, actieve beweging en juiste informatie zijn daarbij belangrijk.
?Wekelijkse geheugentraining stimuleert de hersenen en voorkomt stagnatie. Onze ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in niet-aangeboren hersenletsel doen eerst een grondige evaluatie en gaan vervolgens aan de slag in groepjes met aangepaste programma?s. Daarnaast trachten we met hydrotherapie in ons eigen zwembad, zowel individueel als in groep, de pijn even te verzachten, angsten te helpen overwinnen en het weer durven bewegen te stimuleren. Bovendien starten we weldra met psycho-educatie voor pati?nten en mantelzorgers, onder begeleiding van ergotherapeuten en een psycholoog?, aldus Maartje Wils, zorgcoach Triamant Haspengouw.
Lotgenotencontact
Een hersenletsel heb je nooit alleen. Ook voor de naaste(n) verandert het leven van de ene op de andere dag. Zij hebben veelal nood aan een luisterend oor, correcte informatie of advies. Maandelijks organiseert Triamant lotgenotengroepen. Mantelzorgers en familieleden van mensen met NAH komen samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ook wie niet bij Triamant verblijft, is er welkom.
Opendeurdag op 13 oktober
Op zondag 13 oktober organiseert Triamant Haspengouw een kijkdag van 13u tot 17u. Je kunt dan de hele buurt verkennen, medewerkers en bewoners ontmoeten en meer ontdekken over het NAH- en totaalaanbod van Triamant. Auteur Stijn Geerinck stelt er om 13.00 uur zijn autobiografisch boek ?Tussen hoop en hersenletsel? in primeur voor.
Op maandag 14 oktober om 14.30u ? de start van de week van NAH in Vlaanderen ? speelt Triamant Haspengouw de film ?My beautiful broken brain?, met voorbespreking door Triamant-experte NAH Maartje Wils. Iedereen is van harte welkom.