Truineer Nieuws melden?

Strijd tegen drugs wordt opgevoerd

In Sint-Truiden wordt de strijd tegen drugs in oktober opgevoerd. Zowel binnen de schoolmuren als in de vrijetijdsbesteding van jongeren neemt het stadsbestuur deze maand allerlei initiatieven om druggebruik te ontraden en te sanctioneren.

© Fotograaf: Truineer

Sint-Truiden staat voor een nultolerantie tegenover drugs. Hierbij ligt de focus sterk op jongeren, om te vermijden dat experimenten op jonge leeftijd ontaarden in aanslepende drama?s. Vorig jaar legden stad, politie en onderwijssector hiervoor de basis in een scholenprotocol. Hierna werden in de schoot van een specifieke onderwijscel en het jeugdwelzijnsoverleg concrete actiepunten bepaald.

Oktober = maand tegen drugs

?We zetten hierbij zowel in op preventie als repressie. Want hoewel voorkomen beter is dan genezen, moet je soms ook streng durven optreden tegen hardleerse overtreders?, vertelt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans, zelf criminologe van opleiding. ?Deze maand drijven we deze acties trouwens op en roepen we oktober officieel uit als de maand tegen drugs in onze stad.?

?Er komen op onaangekondigde tijdstippen inspecties met drugshonden in verschillende scholen en we organiseren deze maand een grootschalige leerlingenbevraging rond druggebruik in het secundair onderwijs. Op die manier kunnen we de omvang van de problematiek in kaart brengen. Verder staan er getuigenissen van ex-druggebruikers en vormingen gepland. En in het straatbeeld sensibiliseren we de mensen ten slotte met een opvallende affichagecampagne?, verduidelijkt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans.

Actieplan rond druggebruik

De voorbije jaren heeft de politie in samenwerking met de scholen al gerichte controles en acties uitgevoerd. Afgezien van maatregelen op school, is er verder ook aandacht voor de vrije tijd van de jongeren. Burgemeester Veerle Heeren licht de aanpak toe: ?Onlangs zagen we in de actualiteit nog dat recreatief druggebruik helemaal geen taboe is bij jongeren. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar. We ontwikkelen daarom een actieplan waarin preventie en repressie centraal staan. Zo zullen er acties komen met verschillende betrokken partijen waaronder het Centrum voor Alcohol en andere Drugs (CAD) om druggebruik in het uitgangsmilieu gericht aan te pakken.?