Truineer Nieuws melden?

Politie waarschuwt voor gebruik lachgas

De politiediensten worden steeds meer geconfronteerd met gasten die lachgas gebruiken. De diensten waarschuwen voor de gevaarlijke gevolgen van de ‘drug’.

© Fotograaf: Politie

Het gebruik van lachgas is allesbehalve ongevaarlijk.

Lachgas wordt meestal gebruikt via gaspatronen voor slagroomspuiten. Zo’n patroon laat men leeglopen in een ballon en vervolgens wordt uit die ballon het gas ingeademd. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar de hersenen. De roes duurt amper een paar minuten.

Lachgas inhaleren brengt een aantal risico’s mee die deels vergelijkbaar zijn met die van andere vluchtige snuifmiddelen.
– duizeligheid of evenwichtsstoornissen
– hoofdpijn en verwardheid
– misselijkheid en bewustzijnsverlies
– gevoelloosheid in de ledematen
– gevoel van tintelingen in de handen en voeten in de dagen na het gebruik

Meer info op de druglijn:?https://www.druglijn.be/drugs-abc/vluchtige-snuifmiddelen/veelgestelde-vragen/wat-is-lachgas