Truineer Nieuws melden?

Playing for Success Limburg samen met JKVG en EHvL

Het komt steeds vaker voor dat kinderen in de lagere school al kampen met schoolmoeheid, demotivatie en een negatief zelfbeeld. Ze scoren slecht op vlak van wiskunde en taal en hebben een grote afstand tot een steeds meer digitaliserende maatschappij.

© Fotograaf: EHvL

?Kinderen uit kansarme gezinnen lopen hierbij het grootste risico.
Playing for Succes (PfS) brengt deze kansarme leerlingen in een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, nl. een sportstadion. Hier worden ze op een natuurlijke manier betrokken in leeractiviteiten zoals het opstellen van een trainingsprogramma, contact en communicatie met journalisten, interview met de spelers enz. Daarnaast krijgt elke individuele leerling een intensief programma om zijn hiaten in Nederlands, wiskunde en ICT weg te werken. Op deze manier trachten ze hen positieve leerervaringen op te laten doen, wat hun houding t.o.v. leren en hun motivatie om te leren vergroot.
In sommige gevallen kan een PfS deelname voor een kind een overgang zijn naar een sportbeoefening in clubverband. Samen met ouders en leerling wordt dan gekeken of dit op de desbetreffende club kan, of dat er een andere club is in de nabijheid van de woning. Het initiaties is een samenwerkingsverband tussen Een Hart voor Limburg en Jong KVG.