Truineer Nieuws melden?

Klimaatkoepel Sint-Truiden van start

Klimaatkoepel Sint-Truiden ging op vrijdag 25 oktober definitief van start met de ondertekening van de statuten van de vzw: d? kans voor iedereen die wil meehelpen om het klimaatactieplan ook echt uit te voeren.

© Fotograaf: Truineer

Na de infoavond begin oktober met een ruime opkomst van Truienaren die concreet iets willen doen aan de opwarming van het klimaat, is de Klimaatkoepel nu werkelijkheid. Iedereen die het wenst kan lid worden van deze vereniging.
Wim Aerts, co?rdinator van Klimaatkoepel Sint-Truiden: ?Je kunt over klimaat praten, ervoor gaan betogen, maar het is de hoogste tijd om er echt iets aan te doen. Energiebesparing, renovatie, vergroening en een verandering van de mobiliteit zijn belangrijke thema?s. Sint-Truiden moet een voorbeeld worden voor andere gemeentes.?
De Klimaatkoepel zal samenwerken met de stad Sint-Truiden in het realiseren van het klimaatactieplan.
Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie engageert de stad Sint Truiden zich om de CO2-emmissies op het grondgebied van Sint Truiden met minstens 40% te reduceren tegen 2030, en de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te vergroten.
De opmaak van een klimaatactieplan, en de uitvoering ervan in de komende jaren is een zeer ambitieuze doelstelling. Dit kan enkel tot een succes leiden indien er een positieve, dynamische samenwerking is tussen alle belanghebbenden.

Met de oprichting van een klimaatkoepel willen we een sterk netwerk vormen tussen alle belanghebbenden om samen te werken aan een duurzaam, klimaatvriendelijk, veerkrachtig en leefbaar Sint Truiden.
De klimaatkoepel beoogt het verhogen van de betrokkenheid van alle burgers, het verbreden van het draagvlak en participatie, het bundelen en aanreiken van kennis en innovatieve praktijken en het helpen bij het opzetten van financi?le en sociale structuren als ondersteuning voor klimaatneutrale initiatieven.
Vanuit een open en positieve houding nemen we samen onze verantwoordelijkheid op om van Sint Truiden een stad te maken waar iedereen op een duurzame en gezonde manier kan leven.
Meer info vind je op www.klimaatkoepel-sint-truiden.be