Truineer Nieuws melden?

Grondige controles van dag- en nachtwinkels

Naar aanleiding van verschillende meldingen van overlast en het niet respecteren van de openings- en sluitingsuren, werden op donderdag in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit uitgebreide controles uitgevoerd op verschillende dag- en nachtwinkels in Borgloon, Alken en Heers. In totaal werden 19 processen-verbaal opgemaakt en verschillende waarschuwingen gegeven.

© Fotograaf: Truineer

Een vertegenwoordiging van de arbeidsinspectie, RVA, FOD Volksgezondheid, FOD Economie, FOD Financi?n, de dienst Vreemdelingzaken en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid participeerden aan deze ge?ntegreerde flexactie. De actie werd ondersteund door het ARIEC Limburg en parket Limburg. Het multidisciplinair controleteam werd begeleid door twee politieploegen van de politiezone kanton Borgloon. Er werden talrijke inbreuken vastgesteld zoals onder meer het niet respecteren van de openingsuren, het ontbreken van prijsaanduidingen en allerhande vergunningen. Er werden vaststellingen gedaan op het vlak van illegaal verblijf, arbeidsreglementering, camerawetgeving, volksgezondheid en voedselveiligheid. In ??n van de winkels werd een aanzienlijke hoeveelheid diepvriesproducten in beslag genomen. Producten bleken ontdooid geweest te zijn en daarna opnieuw ingevroren.