Truineer Nieuws melden?

Gouverneur heeft opmerkingen. Engelbosch: technisch detail

Gouverneur Herman Reynders fluit de Truiense schepen voor Ruimtelijke Ordening, Jelle Engelbosch, terug omwille van zijn zeer merkwaardige samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Maar volgens de schepen loopt het niet zo?n vaart.

© Fotograaf: Truineer

Op het begin van een nieuwe legislatuur wijzigt ook de samenstelling van de lokale adviesraden, zoals ook de GECORO of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De gemeenteraad van Sint-Truiden legde hiervoor in augustus de krijtlijnen vast. ?De vernieuwde GECORO zal hierbij kleiner zijn, maar vooral ook effici?nter en deskundiger. We mikken daarom op echte experten uit een beperkter aantal maatschappelijke geledingen die in deze thematiek wel grote relevantie hebben. Op die manier kunnen we samenwerken met een adviesorgaan dat onze ruimtelijke beslissingen echt inhoudelijk kan verrijken ?n verbeteren?, verduidelijkte schepen van ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch toen op de gemeenteraad. ?Deze beleidsploeg heeft zich tot doel gesteld om de lokale advieswerking te optimaliseren. We kiezen hierbij resoluut voor een constructieve samenwerking ter ondersteuning van een goede beleidsvoering voor de Truienaren. Met de vernieuwde gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geven we hieraan al een eerste aanzet?, zegde burgemeester Heeren na de raadszitting in augustus waar de beslissing viel.
Aulenteer
?Het voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch biedt geen echte inspraak voor de diverse bevolkingsgroepen, zeker niet voor de milieu- en natuurverenigingen?, repliceerde toen oppositieleider Gert Stas (sp.a). ?Met de vertegenwoordiging door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw (RLH) voor de sectoren milieu, natuur en landbouw kunnen we niet akkoord gaan. Als sp.a vinden wij dat milieu en natuur een aparte, specifieke afvaardiging moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld door de vzw Natuurpunt, al dan niet vertegenwoordigd door de lokale afdeling Aulenteer.
?Zeer merkwaardige samenstelling?, reageerde ook Diederik De Leersnyder van Natuurpunt. ?De vzw Regionaal Landschap Haspengouw ontvangt dan ook nog eens subsidies van de Haspengouwse gemeenten, dus ook van de stad Sint-Truiden. Daardoor is het moeilijk om met een onafhankelijke stem te spreken.? ?We hebben schepen Jelle Engelbosch hier meerdere malen voor gewaarschuwd, maar hij wou niet luisteren en wist het weer beter. Nu tikt de gouverneur hem om de vingers en is er weer eens kostbare tijd verloren gegaan. Jammer, maar helaas.?
Rechtzetten
De schepen wordt nu in zijn beslissing teruggefloten door de gouverneur. ?Maar die stelt enkel dat een belangengroep niet door twee geledingen vertegenwoordigd kan worden. Over het gebrek aan inspraak of een appreciatie van afgevaardigden heeft hij zich helemaal niet uitgesproken. Ik zal dit technisch detail rechtzetten met behoud van mijn visie en effici?ntieplan. Natuurpunt is trouwens in het verleden nooit vertegenwoordigd geweest in de Gecoro?, zegt schepen Engelbosch op de hele heisa.