Truineer Nieuws melden?

Fruitsector kent omzetverlies van 11,7%

Vandaag werden de jaarresultaten voor de Vlaamse land- en tuinbouw voor 2019 bekend gemaakt. De omzet van dit jaar werd geraamd op 5,28 miljard euro, een stijging van 4% ten opzichte van 2018. In breder perspectief is dit cijfer een gemiddeld resultaat. Niet alle sectoren doen het daarbij even goed.

© Fotograaf: Truineer

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) reageert: ?De jaarresultaten zijn een goede graadmeter over hoe het met de landbouwsector gesteld is. Wat me in de raming van dit jaar vooral zorgen baart, zijn de wederom slechte jaarresultaten van de fruit-, suiker-, en rundvleessector. Zowel structurele problemen1, stijgende directe kosten, de gevolgen van de extreme weersomstandigheden als slechte prijsvorming wegen zwaar door op onze boeren, met grote verliezen tot gevolg. Hierdoor wordt het voor vele boeren steeds moeilijker om te kunnen leven van de stiel. Eerder nog dan algemene cijfers over de gehele omzet of de omzet per sector, is het voor mij belangrijk dat we kijken of onze landbouwers de begunstigden zijn en eerlijke prijzen krijgen voor hun producten. Beter loon naar werk dus, daar draait het mij vooral om.?

Het rapport toont grote verschillen onder de gemiddelde jaarresultaten wat betreft specialisaties, sectoren en regio?s. Om de aanhoudende moeilijkheden in de landbouwsector daadkrachtig te bestrijden, is voor Vautmans een beleid op maat cruciaal.

?De verschillen en aanhoudende problemen in sommige sectoren tonen nog maar eens aan dat het in het belang is van de boeren om gerichter te werk te gaan. Dat hebben we ook in Europa goed begrepen: in het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid is flexibiliteit het sleutelwoord. Lidstaten en boeren hebben namelijk eigen uitdagingen, middelen en mogelijkheden. Zeker aangezien we het in het volgende GLB met een lager budget moeten doen, is het cruciaal dat budgetten effici?nter worden ingezet. Deze nieuwe opzet zal onze boeren alleen maar ten goede komen.?, besluit Vautmans.