Controleactie op transportbedrijf

Zaterdagochtend werd in Sint-Truiden een controleactie uitgevoerd op een transportbedrijf. De controle werd ondersteund door het stadsbestuur en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De stad Sint-Truiden ondersteunde deze controle. Bij transportbedrijf CargoLogis bvba op de Nijverheidslaan in Sint-Truiden bleken buitenlandse werknemers in caravans te wonen zonder basisvoorzieningen als stromend water en elektriciteit.

© Fotograaf: Truineer

Het interdisciplinair controleteam bestond naast een vertegenwoordiging van de stad ook uit de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Toezicht Sociale Wetten, de Federale Wegpolitie en de Wooninspectie. Ploegen van de lokale politie Sint-Truiden ? Gingelom – Nieuwerkerken begeleidden de controle. De opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat.

?Transportbedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig en moeten zich houden aan de voorschriften inzake bevolking en huisvesting. We kijken na of de vestigingen aan die voorwaarden beantwoorden. De RSZ-inspectie en het Toezicht Sociale Wetten hebben dan weer gecontroleerd op het naleven van de wetgeving rond tewerkstelling, sociale bijdragen en arbeidsrecht? legt burgemeester Veerle Heeren uit.

Specifiek voor transportbedrijven wordt ook steeds de tachograaf van de aanwezige vrachtwagens uitgelezen. De controle van de rij- en rusttijden? en weekendrust gebeurt in het kader van de eerlijke mededinging, de sociale bescherming van de bestuurders en ter bevordering van de verkeersveiligheid.

?We vinden het ten slotte ook belangrijk dat de bedrijven in orde zijn met alle regels inzake economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling om de uitbuiting van buitenlandse chauffeurs te voorkomen en een halt toe te roepen aan de oneerlijke concurrentie die op deze manier ontstaat.?

De Wooninspectie deed diverse vaststellingen. Op het terrein verbleven werknemers in twaalf caravans die niet voor bewoning bestemd zijn wegens het ontbreken van elementaire voorzieningen zoals stromend water, elektriciteit, ?
De inspecteurs van Toezicht Sociale-Wetten en RSZ deden eveneens vaststellingen. De arbeidsauditeur werd hiervan in kennis gesteld.

?De bestuurlijke controles die de stad Sint-Truiden ondersteunt, hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,? ? zich in het lokale weefsel kunnen nestelen. In overleg met diverse partners wordt er samen gewerkt aan beeldvorming en bestuurlijke handhaving? zegt burgemeester Veerle Heeren.