Truineer Nieuws melden?

Bijna erkenning zonneschade als landbouwramp

Het KMI erkent de zonneschijn van afgelopen zomer als uitzonderlijk en erkent ook dat het de oorzaak is van de zonnebrand die veel schade heeft toegebracht aan de appelen- en perenoogst.

© Fotograaf: Truineer

?Een belangrijke stap in de erkenning van deze schade als landbouwramp? zeggen Open Vld parlementsleden Hilde Vautmans en Steven Coenegrachts. Gemeenten zullen nu worden aangeschreven om de schade die werd vastgesteld door hun gemeentelijke schadecommissies over?te maken aan de administratie. ?We roepen alle gemeentebesturen op om hier snel werk van te maken.?

Op 29 augustus jl. bracht toenmalig minister Koen Vandenheuvel op uitnodiging van Europees parlementslid Hilde Vautmans een bezoek aan enkele Limburgse fruitplantages om met eigen ogen de schade te zien die droogte en zonneschijn toegebracht hadden aan de appelen en peren. ?De minister zegde toen toe om aan het KMI een erkenning te vragen voor deze extreme zonneschijn.? In het Vlaams parlement vroeg Volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts vandaag naar de stand van zaken. Minister Hilde Crevits antwoorde dat het KMI inderdaad erkende dat de zonneschijn in juli uitzonderlijk was en dat dit tot schade aan de gewassen kan hebben geleid. De afgelopen zomer?waren er drie hittegolven en daar middenin een ?extreme? hittegolf met recordtemperaturen die de veertig graden hebben overschreden. Het bijkomend oppompverbod dat van kracht is geweest, liet de schade gedurende de zomermaanden alleen maar toenemen. De minister vroeg daarom bijkomend aan het KMI om ook te onderzoeken of naast de zonneschijn, ook de droogte uitzonderlijk was.

?Dit is een erg belangrijke stap in de erkenning van deze schade als landbouwramp??zeggen Hilde Vautmans en Steven Coenegrachts.??Maar we zijn er nog niet. We zullen enerzijds aandringen op een snelle afhandeling. Anderzijds moet nu er officieel aangetoond worden dat de schade aan een bepaalde teelt minimaal 30% bedraagt.? Het is daarom belangrijk dat de gemeentebesturen de rapporten van de gemeentelijke schadecommissies snel overmaken aan de Administratie Landbouw van de Vlaamse overheid. De minister zal hiervoor een schrijven richten aan de gemeentebesturen. ?Wij roepen alle gemeentebesturen op dit snel te doen zodat er vaart komt in dit dossier. Onze fruittelers verdienen snel rechtszekerheid.?

Het Landbouwrampenfonds houdt eind dit jaar op te bestaan als aparte entiteit, maar tot zolang speelt het nog ten volle zijn rol. Wellicht geen overbodige luxe, want ook de afgelopen zomer heeft andermaal aanleiding gegeven tot heel wat schade in de landbouwsector. Niet alleen heeft de hevige hitte geleid tot grote schade aan het fruit. Ook de droogte heeft de sector heel wat schade opgeleverd.

Steven Coenegrachts verkreeg verder de garantie van de minister dat deze schade volledig valt binnen de regeling van het Landbouwrampenfonds, ook na 1 januari as wanneer het fonds niet langer operationeel zal zijn. ?Ook dat is een belangrijke geruststelling? aldus het liberaal parlementslid.

Hilde Vautmans en Steven Coenegrachts concluderen?dat dit een belangrijke stap vooruit is voor de erkenning als landbouwramp. ?Na vier jaar op rij geconfronteerd te worden met uitzonderlijke weersomstandigheden, staat het water aan de lippen van onze landbouwers. Met Hilde Vautmans in het Europees Parlement, en Steven Coenegrachts in het Vlaams Parlement, wordt een sterke Limburgse tandem gevormd inzake het landbouwbeleid.