Truineer Nieuws melden?

Andr? Pictoel: ‘straf da feelings doo nog n? b?? z?n’

De mannen en vrouwen van de Boddelk??r en ’t Bukske voeren dan wel het dialect hoog in het vaandel. Toch vraagt Andr? Pictoel, die we onder meer kennen van de Boddek??r, zich af waarom Sint-Truiden niet kan wat Heers wel kan. Lees verder.

© Fotograaf: Boddelk?

In HEERS g?n se vandoag en vereiniging vur et dialekt oprichte, LONERLAND. Da is al de z?sde afdeiling van “Veldeke Bels(j) Limburg”. (Felix Berger)

Na ben ich wol van Tr?ineers gewoe?n da se v?nge da se alles beter k?ene dan ??ner – en da is och zoe – ma da is na toch wol straf da feelings doo nog n? b?? z?n.

Doo m?ete fee toch iet oan d?en.
Wa v?ng dzje doo van?