Truineer Nieuws melden?

Wil jij meedenken over een klimaatvriendelijk en leefbaar Sint-Truiden?

Op dinsdag 8 oktober om 20u vindt in de Gazo Resto, Gazometerstraat 5 een informatieavond plaats over de oprichting van deze klimaatkoepel.

© Fotograaf: twitter

Meer hittegolven, langere periodes van extreme droogte, zware regenval met overstromingen. Dit zijn enkele van de gevolgen van de klimaatsverandering ten gevolge van de CO2- emissies.

Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie engageert de stad Sint-Truiden zich om de CO2-emmissies op het grondgebied van Sint-Truiden met minstens 40% te reduceren tegen 2030, en de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te vergroten. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling, die enkel kan slagen als alle betrokken partijen samenwerken.

Met de oprichting van een klimaatkoepel wil de stad Sint Truiden, in samenwerking met de milieuraad, een sterk netwerk vormen tussen alle belanghebbenden om samen te werken aan een duurzaam, klimaatvriendelijk, veerkrachtig en leefbaar Sint Truiden.

De klimaatkoepel wil de betrokkenheid van alle burgers vergroter, het draagvlak verbreden, participatie aanmoedigen, kennis bundelen, innovatie aanwakkeren en helpen bij het opzetten van financi?le en sociale structuren.

Op dinsdag 8 oktober om 20u vindt in de Gazo Resto, Gazometerstraat 5 een informatieavond plaats over de oprichting van deze klimaatkoepel.

Meer info
Wim Aerts
M 0476 89 60 88