Truineer Nieuws melden?

Trudo en Zepperen waren (en zijn) goede maatjes

Dat Sint-Truiden fier is op zijn patroonheilige, stichter en naamgever van onze stad, is de normaalste zaak ter wereld. Maar toen hij wees werd, had hij een speciale band met Zepperen.

© Fotograaf: Jos Lacroix

Trudo verloor in 645 beide ouders. Hij was toen al ?de zeventien voorbij?
En dan, schrijft de ?Gesta Abbatum Trudonensium?, de kroniek van de abdij van Sint-Truiden in een vertaling door dr. E. Lavigne uit 1988, gebeurt het volgende.
?Hij herinnerde zich zijn vroegere gelofte, die hij als kind had afgelegd: een kerk te bouwen op eigen erfgoed. Terwijl hij met deze gedachten bezig was, overviel hem de slaap. Hij zag een engel der Heren naast zich staan, die hem de raad gaf zich te begeven naar de heilige Bisschop Remaclus en hem te gehoorzamen in alles wat hij zou bevelen. Toen hij wakker werd, haastte Trudo zich, zoals de engel hem beval, naar Zepperen, waar de bisschop vertoefde en onthulde hem de raad van de engel. De bisschop zei: ?Mijn zoon, begeef u naar de bisschop van Metz en draag aan de kerk van de H. Stephanus in Metz over al wat gij in Haspengouw bezit. Een engel heeft me ingelicht dat deze afstand Christus aangenaam zal zijn?. De volgende morgen, vroeg, begaf de edele jonge Trudo zich naar Metz.?
En de kroniek gaat verder.
?Op 11 oktober 675 liet Trudo de kerk inwijden die hij op eigen kosten op zijn landgoed had opgericht en hij begiftigde zijn klooster met ruime toelagen uit zijn rijk patrimonium. Trudo was het ook gewoon om ?s nachts, terwijl de anderen sliepen, beurtelings naar de kerk van Sint-Martinus te Velm, of naar de kerk van Sint-Servaas en de H. Genoveva te Zepperen te gaan. Hij ging dan alleen, buiten ieders weten. Na persoonlijke gebeden keerde hij, voor de dag opkwam, ongemerkt terug naar het klooster. Beide dorpen waren in die tijd ongeveer drie mijl (7 km) van Sarchinium verwijderd, omdat een eeuwenoud, uitgestrekt bos tot een omweg verplichtte.?
Dus 1374 jaar geleden trok Trudo als 17-jarige naar Zepperen om er goede raad te vragen aan bisschop Remaclus, die als bisschop van Maastricht regelmatig in Zepperen resideerde. En hij volgde diens raad op, trok naar Metz en schonk de bisschop van Metz al zijn bezittingen. Ook toen zijn kerk al ingewijd was, 1344 jaar geleden, bleef hij regelmatig naar Zepperen komen om er ?s nachts te bidden. Een glasraam in de Genovevakerk van Zepperen herinnert nog aan de band tussen Trudo en Zepperen. Of hoe een dorp in 1977 tegen zijn zin verplicht werd aan te sluiten (te fusioneren) met de stad waarvan de stichting als het ware in Zepperen geregeld werd, 1332 jaar voordien!