Truineer Nieuws melden?

Stad wil meer leerlingen in STEM-opleidingen

Terwijl de arbeidsmarkt dringend behoefte heeft aan STEM-profielen, kiezen nog onvoldoende leerlingen voor een toegepast wetenschappelijk-technische opleiding die hen op zo?n baan voorbereidt. De vaak hoge kostprijs van zo?n studierichting vormt dikwijls een drempel.

© Fotograaf: Stad St-Truiden

Het stadsbestuur van Sint-Truiden investeert daarom in hoogtechnologisch studiemateriaal voor alle scholen op het grondgebied om de interesse in STEM-onderwijs verder aan te wakkeren.?STEM is de verzamelnaam van opleidingen en beroepen met een focus op wetenschap, technologie, ontwerp en wiskunde. Dat zijn disciplines die de komende jaren almaar belangrijker worden om het hoofd te kunnen bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen rond onder meer landbouw, veiligheid en klimaat. In de toekomst zullen STEM-profielen onze arbeidsmarkt dan ook overspoelen.
?Alleen vandaag al mikt ??n op drie vacatures op een STEM-vaardigheid. Toch geraken deze functies moeilijk ingevuld, deels omdat in het secundair onderwijs slechts 20% van de leerlingen voor een STEM-opleiding kiest?, zegt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans.
8.000 leerlingen
Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil de interesse voor STEM-opleidingen daarom boosten, onder meer door te investeren in didactisch lesmateriaal voor de leerlingen. E?n van de struikelblokken voor zowel ouders als scholen is namelijk de hoge kostprijs van deze leermiddelen, die lang niet meer beperkt blijven de gekende geodriehoek of het metalen passertje.
?De school van de toekomst heeft behoefte aan geavanceerde computers en andere digitale tools?, verduidelijkt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans. ?Dat alles is natuurlijk heel duur en we willen niet dat ouders hun kinderen enkel hierom een andere richting zouden laten volgen. We kopen daarom hoogtechnologisch didactisch materiaal aan, waaronder computerplatformen, bouwkits, codeerpakketten, lichtsensoren en 3D-pennen. Dat stellen we ter beschikking van alle middelbare en lagere scholen, zodat alle 8.000 Truiense leerlingen er gebruik van kunnen maken.?
Toonaangevende rol
De stad trekt hier 12.000 euro voor uit. Hierdoor hoeven scholen deze uitgaven niet zelf te ramen of door te rekenen in de factuur naar de ouders. Daarnaast krijgen STEM-aspecten ook een prominente plaats binnen Brede School (het project dat vrijetijdsactiviteiten na lestijd naar de scholen brengt) en zal het stadsbestuur samen met de provincie een vorming opzetten voor scholen. Bedoeling hiervan is om toegepaste wetenschap, techniek, ontwerp en wiskunde te verankeren in de eindtermen.?
?Vlaanderen is een kennisregio en daarbinnen willen wij ook als stad een toonaangevende rol spelen. Met onder meer DronePort en de gezondheidsinstellingen maar evengoed onze kmo?s en kleinhandel is er in Sint-Truiden potentieel te over. Om dat ten volle te laten renderen, investeren we in onze belangrijkste grondstof. De kennis die hier aanwezig is, willen we maximaal tot ontwikkeling laten komen en naderhand hier ook blijvend verankeren?, besluit burgemeester Veerle Heeren.