Truineer Nieuws melden?

Sint-Truiden voert controle van zwerfvuil op

Tijdens de Week van de Handhaving scherpt Sint-Truiden zijn antizwerfvuilbeleid aan. Hoewel de controles op sluikstorten worden opgedreven, wil het stadsbestuur vooral een positieve dynamiek in gang zetten. Op het containerpark duikt er daarom een sensibiliseringsactie op. Die moet bezoekers het nut bijbrengen van afval sorteren en recycleren.

© Fotograaf: Truineer

Tijdens deze Week van de Handhaving ? van 30 september tot 6 oktober ? wordt de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten opgedreven. Overtreders worden nog meer in de gaten gehouden en er duiken positieve acties op om inwoners en bezoekers te belonen die verantwoord met afval omgaan.

?Onze politie en GAS-ambtenaren zijn het jaar rond alert voor sluikstorten, maar deze week voeren we de controles op. Hierbij blijft het ook niet met het opspeuren van zwerfvuil alleen. Het gevonden materiaal wordt in detail onderzocht om de daders te kunnen traceren. Vuilnis achteloos achterlaten is onverantwoord. Dat mag dus niet zonder gevolgen blijven?, zegt burgemeester Veerle Heeren.

?Dit beleid werpt ook zijn vruchten af. De inspecties leverden vorig jaar 103 GAS-boetes voor zwerfvuil op en nog eens 32 boetes over het fout aanbieden van huisvuil. In zo?n gevallen hebben we de vervuiler dus kunnen achterhalen. Hierbij ligt de focus steeds meer op alternatieve sanctionering. Dat zorgt voor bewustwording en helpt nieuwe feiten te vermijden. De meeste overtreders gaan ook in op zo?n bemiddeling?, vertelt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

In plaats van een boete te betalen, voeren de vervuilers dan een taak uit. Die moet hen duidelijk maken dat sluikstorten weinig sociaal is en de samenleving opzadelt met heel wat ongemakken. E?n van de mogelijkheden is bijvoorbeeld dat deze mensen een tijdje meedraaien op het containerpark. Datzelfde containerpark staat ook centraal tijdens de Week van de Handhaving.

?Vervuiling is vaak namelijk niet alleen het resultaat van slechte wil. Soms weten mensen niet hoe ze met afval om moeten gaan. Deze week gaan we de bezoekers van het containerpark daarom een handje helpen. Wie zijn afval juist aanbiedt, krijgt een beloning. En zij die het verkeerd doen, geven we extra uitleg over hoe het beter kan?, aldus nog schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.?

?We investeren in een nette stad voor iedereen. Hiervoor doen we zelf de nodige inspanningen, maar we kunnen het niet alleen. Ook de hulp van inwoners met een juiste ingesteldheid is hiervoor nodig, zoals de 110 mooimakers die zich dag in dag uit inzetten om het vuilnis in hun buurt op te ruimen. Samen met hen en alle andere Truienaren werken we aan een leefbaar Sint-Truiden waar het voor iedereen fijn vertoeven is?, besluit burgemeester Veerle Heeren.