Truineer Nieuws melden?

Project Cabrio voor dak- en thuislozen verlengd

Dankzij Cabrio, een interdisciplinair en outreachend hulpverleningsprogramma, is de stad Sint-Truiden er op twee jaar in geslaagd om voor 16 dak- en thuislozen een stabiel begeleidingstraject naar betere huisvesting en maatschappelijke zorg op te zetten. Er wordt daarom opnieuw 70.000 euro voor het project vrijgemaakt. De gemeenteraad zette hiervoor het licht op groen.

© Fotograaf: Truineer

Cabrio is een samenwerkingsproject rond dak- en thuisloosheid tussen verschillende organisaties waaraan ook het lokaal bestuur van Sint-Truiden participeert. Door outreachend te werken ? in de omgeving van de zorgbehoevende ? en vanuit een multidisciplinaire aanpak ? met experten uit meerdere domeinen ? beoogt het initiatief mensen zonder een (vast) dak boven hun hoofd op een duurzame manier aansluiting te laten vinden met de samenleving.

Schepen van Sociaal beleid Pascy Monette maakt de balans op: ?Sinds de start in 2017 hebben we 36 personen bereikt. Het gaat hierbij vooral om alleenstaande mannen tussen 26 en 45 jaar zonder daginvulling of arbeidsinkomen wiens huisvesting onzeker is. Meer dan de helft is ook psychisch kwetsbaar en twee derde kampt met verslavingsproblemen. Gelukkig zijn we erin geslaagd om voor 16 van deze inwoners een begeleidingstraject op te starten. De helft onder hen heeft hierdoor zijn huissituatie kunnen verbeteren of heeft zich laten begeleiden in een zorginstelling.?

Maatschappelijke uitdaging

Dat zijn bemoedigende resultaten. Op korte tijd is het project erin geslaagd om dak- of thuislozen op een stabiele manier naar huisvesting of zorgverlening te begeleiden. De gemeenteraad van Sint-Truiden besliste daarom op 30 september om de samenwerking nog een jaar verder te zetten.

?Dak- en thuisloosheid is een maatschappelijke uitdaging die jammer genoeg ook in landelijke steden als Sint-Truiden slachtoffers maakt. Dat mogen wij als lokaal bestuur niet tolereren. Projecten zoals Cabrio, die het probleem ontegensprekelijk helpen indijken, zetten wij daarom overtuigend verder. We trekken hiervoor jaarlijks 70.000 euro uit. Dat is een goede investering, zo blijkt uit de cijfers, die wij dus vanaf nu tot het najaar van 2020 verderzetten?, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.