Truineer Nieuws melden?

Pauselijke onderscheiding voor Guido Hansen

Tijdens de jaarlijkse plechtige eucharistieviering aan de Kluis van Vrijhern op 15 augustus werd een bijzondere onderscheiding gegeven aan Guido Hansen. Door E.H. Coninckx werd hem de pauselijke oorkonde en medaille ?Pro Ecclesia et Pontifice? overhandigd.

© Fotograaf: Truineer

Guido Hansen is de oud-directeur van de Tuinbouwschool in Sint-Truiden. Vroeger woonde hij in Vrijhern maar sedert zijn pensionering is Zepperen zijn thuishaven geworden. Hij krijgt die pauselijke onderscheiding voor zijn inzet voor de Kluis van Vrijhern. Die Kluis is een beetje de fierheid van de inwoners van Vrijhern, een gehucht van Hoeselt. De vzw ‘De Vrienden van de Kluiskapel’, heeft tot doel de instandhouding van de Kluiskapel, een historisch domein dat bijna 550 jaar oud is, te verzekeren. Tijdens de Kluisfeesten mocht Guido Hansen uit de handen van E.H. Coninckx deze bijzondere eer ontvangen. Pro Ecclesia et Pontifice (voor kerk en paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de rooms-katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof. Guido Hansen kreeg deze onderscheiding omdat hij – samen met velen – zorg draagt voor de Kluis en de Kluiskapel en dit reeds 50 jaar. Vooral wordt hij gelauwerd en bedankt omdat hij ijvert om het sacraal en religieus karakter van de kluissite te bewaren en te versterken.
Vanaf 1968 werden de gebroeders Hansen de huurders van de kluis.? Onder impuls van Guido Hansen, die lange tijd de kluis bewoonde tot hij de liefde in Zepperen vond, werd de hele Kluis en de omgeving gerestaureerd en van verval gevrijwaard. Guido woont sinds enkele jaren in Zepperen en momenteel wordt de Kluis door de ?Vrienden van de Kluis? gehuurd van het OCMW Hoeselt. Dankzij de rustbanken, picknickplaats en een ruim terras is de kluis een aangename plek om te ontspannen en tot rust te komen.? Ook de kaarsenkapel heeft een nieuwe plek gekregen en in het bos is een stilteplek gecre?erd. Hiermee bezit de gemeente Hoeselt een toeristische parel voor mensen die willen onthaasten. Zeker een bezoekje waard.