Truineer Nieuws melden?

Nog kisten gevonden op de Groenmarkt

Tijdens opgravingen in de nabijheid van de restanten van de klerkenkapel op de Groenmarkt zijn opnieuw verscheidene ?kisten? ontdekt.

© Fotograaf: Truineer

De klerkenkapel is een zogenaamde elitekapel en fungeerde dikwijls als begraafplaats voor de stedelijke machthebbers uit die tijd. Het is dus niet uit te sluiten dat de onderzoekers binnenkort een skelet zullen blootleggen dat toe te schrijven is aan een bekend historisch figuur uit onze stad. Zover is het nu: er werden verscheidene lijkkisten blootgelegd, in tegenstelling tot de vele andere graven. Gaat het hier om mensen van betere stand, bekende Truienaren of begravingen uit latere periode? Het historisch onderzoek is en blijft lopende. En de Truienaar wacht op de eerste resultaten van de opgravingen van zijn voorouders.