Truineer Nieuws melden?

Lancering ‘Roadmap Veerkrachtige Veehouderij

De vleesveesector staat voor grote uitdagingen. Er is nood aan een duurzaam toekomstplan. Hierover hebben de betrokkenen uit de sector nagedacht en hun bevindingen neergeschreven in een roadmap.

© Fotograaf: Truineer

In het kader van het project LIONS (Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren), met de financi?le steun van de provincie Limburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, startten het Innovatiesteunpunt en Boerenbond een transitietraject. Veehouders, bedrijven, organisaties en stakeholders uit de keten dachten samen na over de toekomst van de vleesveesector. Het initiatief en aanreiken van oplossingen werd zo in handen van de sector zelf gelegd. Op woensdag 11 september stellen de Belgische Boerenbond met trots het resultaat voor van het geleverde werk.
Plaats en tijdstip:
11 september 19.30 uur
’t Veilinghuis
Tongersesteenweg 150,
3800 Sint-Truiden
Programma
19.30u: Onthaal
20.00u: Academisch gedeelte
– Inleiding door Inge Moors, gedeputeerde van landbouw
– Voorstelling roadmap door Raf Steegmans
21.30u: Netwerkmoment
– Receptie met hapjes van Belgisch Witblauw