Truineer Nieuws melden?

Huishoudelijk reglement voor gemeenteraad aangepast

Het stadsbestuur van Sint-Truiden voert deze avond enkele verbeteringen door aan het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad. Bedoeling hiervan is om de werking van het hoogste orgaan van de stad te verrijken, wat de kwaliteit van de debatten en besluitvorming ten goede komt.

© Fotograaf: Truineer

?In Sint-Truiden kunnen raadsleden hun vragen opnieuw stellen tijdens de Varia van de plenaire zitting zonder dit vooraf schriftelijk aan te vragen. Op deze manier willen we constructieve democratische debatten alle kansen geven. Om die reden wordt ook de spreektijd per lid beperkt tot ??n minuut, zowel voor de vraag als het antwoord. Dat verlaagt de drempel voor minder mondige leden om aan de gesprekken deel te nemen. Aan burgers wordt wel nog altijd gevraagd om hun tussenkomsten voor het vragenhalfuurtje of in de vorm van verzoekschriften of agendapunten in de aanloop naar de vergadering kenbaar te maken?, verduidelijkt raadsvoorzitter Bert Stippelmans.
Dat staat in het geactualiseerde huishoudelijke reglement voor de gemeenteraad, dat de werking van de assembl?e en haar leden omschrijft. Dat reglement wordt op de openbare zitting van maandag 30 september aan zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.
Zo worden de commissievergaderingen tegenwoordig thematisch opgevat (in plaats van op basis van bevoegdheden) en zullen de verslagen ervan ook ontsloten worden voor het publiek.
En omdat zetelen in het hoogste democratische orgaan van de stad verantwoordelijkheden met zich meebrengt, wordt aan de presentiegelden niet geraakt. Doordat in vorige legislaturen onvoldoende rekening gehouden is met de indexatie ervan, worden de basisbedragen zelfs verlaagd. De dubbele presentiegelden voor de fractievoorzitters werden omwille van juridische onzekerheden ook geschrapt uit de nieuwe versie van het reglement.
?Met het nieuwe huishoudelijke reglement leggen we de krijtlijnen vast voor de inhoudelijke verrijking van de debatten en besluitvorming van onze gemeenteraad. Van dit opzet gaat in de herwerkte versie niets verloren. Wel hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd, die op basis van voortschrijdend inzicht en wettelijke toetsing nodig bleken?, aldus burgemeester Veerle Heeren.