Truineer Nieuws melden?

Genk en STVV riskeren boete en aftrek twee punten

3-3. Genk treurde, STVV vierde. Wordt het 5-0 voor STVV. Of blijft de uitslag behouden. Er is ook een nieuw reglement dat zegt dat beide ploegen twee punten verliezen waarbij de match moet herspeeld worden achter gesloten deuren.

© Fotograaf: Truineer

Voor alle duidelijkheid. Het is de groene tafel die uiteindelijk zal beslissen. Veel zal afhangen van het verslag van scheidsrechter Visser, natuurlijk.

Vraag is uiteindelijk of de rellen in het vak van Genk, die aanleiding gaven tot de stopzetting van de match, al dan niet op zich zullen staan in de definitieve afrekening of dat ze gerelateerd zullen worden aan de eerdere feiten in het supportersvak van STVV. Daardoor kon Visser de match immers geen tweede keer onderbreken.

Feit is dat de rellen in het Genkvak leidden tot de definitieve stopzetting van de partij. Een beslissing die ref Visser pas nam (red. moest nemen) op aangeven van de politie omdat die de veiligheid van spelers en andere supporters niet meer kon garanderen. Feit is ook dat de STVV-supporters zich na een onderbreking niet meer schuldig maakten aan een herhaling van de feiten.

Ons oordeel? Het wordt een hele klus. 5-0 lijkt ons niet onlogisch. De uitslag behouden is een andere mogelijkheid… Maar er zijn er nog een aantal. Zeker is wel dat beide clubs niet zullen ontsnappen aan een boete.